Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Quyết định số 543/QĐ-STC ngày 27/11/2014 của Sở Tài chính Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2015
Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ Tài chính Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính
Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính
Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04
Nghị định 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ Quy định về khung giá đất
Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ
Thông tư 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính Quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính
Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 của Bộ Tài chính
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>