Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Công văn số 4037/BTC-PC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về việc áp dụng văn bản về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xư lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống BL, GLTM, HG
Công văn số 3998/BTC-ĐT ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính
Thông tư số 35/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần
Thông tư số 34/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y
Thông tư số 33/2014/TT-BTC ngày 14/3/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia
Thông tư số 32/2014/TT-BTC ngày 11/3/2014 của Bộ Tài chính
Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính
Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/03/2014 của Thủ Tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
Công văn số 2743/BTC-NSNN ngày 04/3/2014 của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Quyết định 1792/QĐ-TTg để thực hiện cải cách tiền lương năm 2013
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>