Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Công văn số 1929/STC-NS ngày 05/10/2017 của Sở Tài chính V/v chủ trương thực hiện nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 [10/10/2017]
Công văn số 1924/STC-NS ngày 05/10/2017 của Sở Tài chính V/v chi trả kinh phí đào tạo [10/10/2017]
Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính [05/10/2017]
Công văn số 1901/STC-QLG&CS ngày 03/10/2017 của Sở Tài chính [04/10/2017]
Công văn số 1890/STC-NS ngày 02/10/2017 của Sở Tài chính V/v xử lý vướng mắc thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg [03/10/2017]
Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính [29/09/2017]
Công văn số 1838/STC-HCSN ngày 22/9/2017 của Sở Tài chính V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh [27/09/2017]
Công văn số 1598/STC-NS ngày 23/8/2017 của Sở Tài chính [24/08/2017]
Công văn số 1560/STC-QLG&CS ngày 15/8/2017 của Sở Tài chính [16/08/2017]
Thông báo số 143/TB-STC ngày 15/8/2017 của Sở Tài chính [15/08/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>