Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Thông báo số 11/TB-STC ngày 15/01/2015 của Sở Tài chính Trà Vinh về việc bán tài sản thanh lý
Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Thông tư 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội
Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính
Công văn số 18521/BTC-KBNN ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dân công tác khóa sổ kế toán niên độ 2014 trên TABMIS
Công văn số 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số nội dung tại Luận sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
Thông tư 175/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn
Thông tư 174/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>