Tin chuyên ngành

  Theo sự chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã xây dựng kế hoạch số 291/KH-PTNMT, ngày 18/4/2014 kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Trái đất năm 2014 trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, Phòng đã kết hợp với Chi cục Biển và đảo tỉnh Trà Vinh, Ủy ban nhân dân xã Long Đức tổ chức phát động lực lượng giáo viên, học sinh tham gia tổng vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh tại Trường Tiểu học Long Đức B, phối hợp với Ban nhân dân ấp Phú Hòa tuyên truyền đến hộ dân chăn nuôi gia súc các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi..