Tin khác

Ngày 30/9/2014, tại Khách sạn Cửu Long, Ban điều phối dự án Thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (AMD) tỉnh Trà Vinh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp Sổ tay hướng dẫn mua sắm, đấu thầu của Dự án.