Tin chuyên ngành

Trung tâm Công nghệ thông tin đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho 45 hội viên hội nông dân tiêu biểu trên địa bàn xã Hiếu Trung, xã Hiếu Tử và xã Tập Ngãi huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.