Tin khác

Nhằm tăng cường sự đoàn kết, giao lưu học hỏi trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh tổ chức chuyến tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước về môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.