Tin chuyên ngành

Chiều ngày 10/7/2014 Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố một số Luật và Nghị quyết vừa được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, trong đó có Luật Bảo vệ môi trường.