hướng dẫn thực hiện mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm năm 2013

Công văn số 308/SYT-NVD ngày 23/4/2013 của Sở Y tế về việc

hướng dẫn thực hiện mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm năm 2013


Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm

Các bài viết khác:
Hướng dẫn tự kiểm tra công tác dược năm 2015
Tăng cường quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc
Quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở Y tế Trà Vinh
Hướng dẫn tự kiểm tra công tác dược năm 2014
CV 917/ SYT-NVD V/v Hướng dẫn tự kiểm tra công tác dược năm 2013
Hướng dẫn kiểm tra công tác Dược và Mỹ phẩm năm 2012
Thông tư 41/2011/TT-BYT
Nghị định 87/2011/NĐ-CP
<<  <  1  2  >>  >>
 
Tổng số người truy cập