hướng dẫn thực hiện mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm năm 2013

Công văn số 308/SYT-NVD ngày 23/4/2013 của Sở Y tế về việc

hướng dẫn thực hiện mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm năm 2013


Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm

Các bài viết khác:
Hướng dẫn tự kiểm tra công tác dược năm 2014
CV 917/ SYT-NVD V/v Hướng dẫn tự kiểm tra công tác dược năm 2013
Hướng dẫn kiểm tra công tác Dược và Mỹ phẩm năm 2012
Thông tư 41/2011/TT-BYT
Nghị định 87/2011/NĐ-CP
Luật khám chữa bệnh 40/2009/QH12
Cong van 667 tieu chi QG Y te
Quy chế ban biên tập Portal Sở Y tế
<<  <  1  >>  >>
 
Tổng số người truy cập