Tin hoạt động ngành


Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh xây dựng dự  thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và đăng tải Trang Thông tin điện tử lấy ý kiến kiến đóng góp của các nhân, tổ chức:

Mọi ý kiến đóng góp gửi về Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh:

Địa chỉ: Số 4, Lê Thánh Tôn, Phường 2, Thành phố Trà Vinh
Hoặc Email:
stp@travinh.gov.vnTrả lời ý kiến công dân

Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp Trà Vinh nhận được  câu hỏi của ông Nguyễn Hoàng Minh, cư trú tại khóm 4, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh như sau: Đề nghị Sở Tư pháp cho biết thông tin số liệu về việc kết hôn của người dân Trà Vinh với người nước ngoài năm 2014 và 2015.