Trả lời ý kiến công dân

Bạn đọc ở huyện Trà Cú hỏi:
Tôi là Việt kiều Mỹ, trước khi đi Mỹ tôi đã lấy vợ, có đăng ký kết hôn ở Tây Ninh, 2 năm sau tôi và vợ tôi cùng đi Mỹ. Hiện tại vợ chồng tôi đã hoàn tất hồ sơ ly hôn tại Mỹ. Nay tôi muốn về Việt Nam lấy vợ ở Trà Vinh. Xin tư vấn dùm như sau:
Tôi có phải làm thủ tục ghi chú ly hôn không? Nếu có làm ở Sở Tư pháp Tây Ninh hay Sở Tư pháp Trà Vinh? Thủ tục như thế nào? Tôi có thể ủy quyền cho người khác làm được không?