Trả lời ý kiến công dân

Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp Trà Vinh nhận được  câu hỏi của ông Nguyễn Hoàng Minh, cư trú tại khóm 4, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh như sau: Đề nghị Sở Tư pháp cho biết thông tin số liệu về việc kết hôn của người dân Trà Vinh với người nước ngoài năm 2014 và 2015.