Tin chuyên ngành

Ngày 10/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4481/UBND-NN giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và các Sở, ngành, địa phương có liên quan lựa chọn, giới thiệu và đề cử sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh để tham gia Chương trình “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” năm 2013

Ảnh hoạt động

Video