Tin hoạt động

Nhằm thực hiện tốt Qui chế dân chủ ở cơ quan từng bước đi vào nề nếp, nội dung thiết thực, đạt hiệu quả cao. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng cơ quan vững mạnh. Ngày 28/12/2018, Lãnh đạo đơn vị phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tin trong nước

Ngày 10/01/2019 tại thành phố Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh và Tiền Giang cùng phối hợp tổ chức Hội thảo “Công bố Tầm nhìn chiến lược liên kết phát triển bền vững tiểu vùng duyên hải phía đông Đồng bằng sông Cửu Long”. Đến dự có ông Võ Thành Hạo - Bí Thư Tỉnh uỷ Bến Tre, cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Sở, ngành các tỉnh, các chuyên gia hoạch định chính sách, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Tin trong tỉnh

Ông Huỳnh Kíp Nổ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: thực hiện Đề án Phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2018-2020 và định hướng 2030 (chương trình OCOP), năm 2018, các địa phương đã đăng ký 35 sản phẩm tham gia vào chương trình OCOP.

Liên hiệp hội Việt Nam

Tổng số người truy cập