Cở chữ: 02:37 PM,25/08/2015
Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh đóng góp dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương: "Khai thác Ruốc tự nhiên"

Thông báo xem tại đây.
Báo cáo về việc gửi dự thảo lần thứ II Quy chuẩn kỹ thuật địa phương Khai thác Ruốc tự nhiên xem tại đây.
Phiếu góp ý xem tại đây.
In bài
Các bài viết khác:
Thông báo số 421/TB-SKHCN ngày 04/9/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh đóng góp dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương [15/09/2015]
Lấy ý kiến đóng góp các văn bản dự thảo QĐ điều chỉnh QĐ 30/QĐ-UBND và QĐ 111/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh về việc bổ sung các nội dung thực hiện của kế hoạch giai đoạn 2013 – 2015 [01/07/2014]
<<  <  1  >>  >>

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017