Cở chữ: 02:10 PM,23/12/2011
Nhân giống vô tính điều cao sản PN1

Cây  Điều (đào lộn hột), Anacardium occidentale L là cây công nghiệp quan trọng ở nước ta, theo Hiệp hội cây Điều Việt Nam (VINACAS, 2010) thì Cây điều bắt đầu được biết đến như một loại cây trồng có giá trị kinh tế ở nước ta mới chỉ trong vòng 20 năm nay. Năm 2005 nước ta đã có hơn 200 nhà máy chế biến với tổng công suất khoảng 600.000 tấn hạt điều nguyên liệu/năm, xuất khẩu được 110.000 tấn nhân điều thô, giá trị kim ngạch là 500 triệu USD, đứng hàng thứ hai trên thế giới về nhân điều thô xuất khẩu. (cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương).

 

 

Hiện nay, ở tỉnh Trà Vinh các nhà máy sản xuất nhân hạt Điều xuất khẩu đa số nhập hạt Điều nguyên liệu từ tỉnh khác làm nguyên liệu trong sản xuất, cây Điều được trồng trên địa bàn tỉnh với số lượng nhỏ và chất lượng không đồng đều, giống Điều địa phương cho hạt nhỏ, năng suất không cao. Nguồn lợi thu được từ cây Điều không đáng kể nên nông dân trong tỉnh chưa quan tâm nhiều đến loại cây trồng này.
Năm 2007 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Trà Vinh đã xây dựng mô hình trồng Điều trong khuôn khổ đầu tư của Dự án “Hỗ trợ phát triển trồng điều cao sản trên đất giồng cát tại tỉnh Trà Vinh”, hiện vườn Điều phát triển tốt, đã cho trái và có khả năng cho chồi tốt. Vườn Điều của Trung tâm đã đủ khả năng là vườn cây cung cấp chồi ghép cho công tác nhân giống Điều vô tính.
Đặc tính của giống Điều PN1hiện đang trồng tại Trung tâm:
• Ra hoa sớm (tháng 12) ra nhiều đợt hoa.
• Năng suất : 50 - 60 kg/cây.
• Tỷ lệ nhân : 31 – 34%
•  Kích cở hạt lớn : 136 hạt / kg
Với những ưu điểm trên giống Điều PN1 là giống điều triển vọng vì vậy việc nhân giống Điều PN1 và cung cấp giống Điều này cho địa bàn trong tỉnh là cần thiết, nhằm thành lập các vườn Điều cao sản cung cấp hạt Điều chất lượng tốt cho hoạt động chế biến của Tỉnh và góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân.
Trước nhu cầu về giống điều có năng suất chất lượng cao nhằm cải tạo lại các vườn điều hiện có trong tỉnh, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Trà Vinh xây dựng và thực hiện dự án “ Nhân giống vô tính giống Điều cao sản PN1”, thời gian thực hiện là 01/2010 đến 10/ 2011. Dự án đã được triển khai với các mục tiêu sau:
+ Nhân 1000 cây điều giống từ cây giống của dự án Điều cao sản.
+ Cung cấp nguồn giống tốt cho địa bàn trong tỉnh.
+ Nâng cao tay nghề cho cán bộ kỹ thuật.
+ Tạo thêm nguồn thu nhập cho cơ quan.
Đến nay Dự án đang trong giai đoạn kết thúc, nhóm thực hiện đang hoàn chỉnh báo cáo tổng kết trình Hội đồng KHCN cấp cơ sở nghiệm thu đánh giá.

In bài
Các bài viết khác:
Hội nghị Tổng kết Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2017 và định hướng kế hoạch thực hiện năm 2018 [15/01/2018]
Cầu Kè đầu tư xây dựng mô hỉnh nuôi cá chạch lấu cho nông dân xã Hòa Tân nuôi thương phẩm [07/12/2017]
Bến Tre: Dùng ong và bọ đuôi kim diệt bọ cánh cứng hại dừa [15/08/2017]
Bảo tồn và phát triển nguồn gen quý dừa Sáp [16/05/2017]
Hội nghị Tổng kết hoạt động Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 [24/01/2017]
Hoạt động của Phòng nuôi cấy mô tại Phòng nghiên cứu- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh [03/01/2017]
Hoạt động triển khai Dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi năm 2014 [01/07/2014]
Trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn vietgap [23/12/2013]
Hội nghị về hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ năm 2013 [23/12/2013]
Tưng bừng ngày khai trương quầy trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ [23/12/2011]
<<  <  1  2  >>  >>

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017