Cở chữ: 03:56 PM,12/10/2013
Hoạt động dịch vụ kiểm định công tơ điện một pha và đồng hồ đo nước lạnh

Nhằm đảm bảo công bằng và thuận lợi cho người sử dụng điện và nước. Thời gian qua, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Trà Vinh đã tổ chức phối hợp với các hợp tác xã quản lý điện (HTX), Công ty điện Nông thôn, công ty nước sinh hoạt tỉnh Trà Vinh, kiểm định công tơ điện và đồng hồ đo nước lạnh theo định kỳ cho người dân sử dụng điện và nước.

 Tính từ đầu năm 2013 đến nay, Trung tâm đã kiểm định khoảng 2.000 công tơ điện và 5.000 Đồng hồ đo nước lạnh của các cơ sở kinh doanh trong và ngoài tỉnh.
        Ngoài việc kiểm định theo hợp đồng đối với các đơn vị trên, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Trà Vinh còn thực hiện dịch vụ kiểm định theo yêu cầu của người kinh doanh và người sử dụng công tơ điện, đồng hồ nước. Hiện nay Trung tâm đã có đội ngũ kiểm định viên tay nghề cao và thiết bị hiện đại, nên rất thuận lợi cho công tác kiểm định các loại phương tiện đo. Vừa qua đoàn Thanh tra của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đánh giá cao về hoạt động của Trung tâm trong lĩnh vực này./.


Sở KHCN Trà Vinh

In bài
Các bài viết khác:
Hội nghị Tổng kết Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2017 và định hướng kế hoạch thực hiện năm 2018 [15/01/2018]
Cầu Kè đầu tư xây dựng mô hỉnh nuôi cá chạch lấu cho nông dân xã Hòa Tân nuôi thương phẩm [07/12/2017]
Bến Tre: Dùng ong và bọ đuôi kim diệt bọ cánh cứng hại dừa [15/08/2017]
Bảo tồn và phát triển nguồn gen quý dừa Sáp [16/05/2017]
Hội nghị Tổng kết hoạt động Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 [24/01/2017]
Hoạt động của Phòng nuôi cấy mô tại Phòng nghiên cứu- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh [03/01/2017]
Hoạt động triển khai Dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi năm 2014 [01/07/2014]
Trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn vietgap [23/12/2013]
Hội nghị về hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ năm 2013 [23/12/2013]
Tưng bừng ngày khai trương quầy trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ [23/12/2011]
<<  <  1  2  >>  >>

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017