Cở chữ: 02:48 PM,10/11/2016
Thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, nhiệm vụ và giải pháp tiếp cận nguồn thông tin

Trong đời sống hàng ngày, ở đâu ta cũng thấy người ta đề cập đến thông tin, thông tin là nguồn lực của sự phát triển, chúng ta đang sống trong thời đại thông tin, một nền công nghiệp thông tin, một xã hội thông tin đang hình thành và phát triển, ...


Thông tin là nhu cầu cơ bản không thể thiếu của mọi người, mọi tổ chức, mọi quốc gia. Quốc gia nào sở hữu được nhiều thông tin hữu ích, nơi đó sẽ mau chóng phát triển, nhất là thông tin về khoa học và công nghệ (KH&CN). Thông tin khoa học và công nghệ là dữ liệu, số liệu, tin tức được tạo ra trong các hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo. Hiện nay, thông tin KH&CN trở thành một hàng hóa có giá trị cao và được trao đổi bằng hình thức mua, bán giữa các tổ chức, cá nhân và các quốc gia trên thế giới.


 Ảnh: Quang tập huấn khai thác thông tin trên địa bàn tỉnh Trà Vinh


Khoa học là hệ thống tri thức về mọi loại quy luật của vật chất và sự vận động của vật chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội, tư duy.Bản chất của khoa học là khám phá những kiến thức mới, học thuyết mới về tự nhiên và xã hội mang tính chất đúng hơn, tốt hơn, để thay thế những cái cũ không còn phù hợp, xem khoa học như một sản phẩm trí tuệ được tích lũy từ trong hoạt động tìm tòi, sáng tạo của nhân loại.


Phát triển các hoạt động phổ biến thông tin khoa học và công nghệ có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam nói chung, tỉnh Trà Vinh nói riêng, tạo môi trường để KH&CN gắn với sản xuất, kinh doanh và là một trong những vấn đề cốt yếu cần tập trung giải quyết để thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động KH&CN hiện nay. Tuy nhiên, việc triển khai hoạt động thông tin KH&CN hầu như chỉ sôi nổi ở các cơ quan cấp trung ương, ở các thành phố lớn, các địa phương, hoạt động thông tin KH&CN chỉ dừng lại ở việc xuất bản các bản tin KH&CN, kỷ yếu Hội thảo, kỷ yếu đề tài/dự án và bắt đầu xây dựng các website.


Hoạt động thông tin KH&CN ở tỉnh Trà Vinh luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân quan tâm, và có những chuyển biến quan trọng, góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách Đảng và nhà nước và các quy định của pháp luật về KHvàCN đến với nhân dân, phổ biến tri thức, nâng cao dân trí KH&CN; cung cấp thông tin KH&CN phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ nghiên cứu, triển khai, phục vụ sản xuất và đời sống. Trà Vinh có 02 tạp chí khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Trà Vinh đang lưu hành định kỳ hàng quí và nhiều ấn phẩm, tờ bướm, kỷ yếu, ... về thông tin KH&CN theo từng lĩnh vực, ngành của các sở, ban ngành chuyên môn cũng được xuất bản định kỳ hàng tháng, quí, năm, một số thông tin KH&CN còn được phát trên đài truyền thanh, truyền hình Trà Vinh.


Hoạt động thông tin KH&CN được đầu tư và phát triển mạnh mẽ hơn khi Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, triển khai dự án khoa học và công nghệ về Xây dựng mô hình trung tâm thông tin khoa học và công nghệ cụm xã tại tỉnh Trà Vinh thuộc chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 do Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện. Ngày 13 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1747/QĐ-TTg tiếp tục thực hiện dự án này giai đoạn 2016-2025. Theo kết quả báo cáo dự án đã triển khai xây dựng và vận hành 20 điểm thông tin KH&CN (14 xã thuộc 07 huyện của tỉnh Trà Vinh). Tại mỗi điểm được trang bị: 01 thư viện Điện tử KHvàCN với 55.000 tài liệu tiến bộ KH&CN toàn văn, cơ sở dữ liệu Chuyên gia và Tổ chức tư vấn (4.000 tổ chức chuyên gia thuộc các lĩnh vực và hơn 598 bộ phim khoa học và công nghệ, ...); 01 bộ máy vi tính, 01 máy in và các thiết bị tin học khác, ... góp phần thúc đẩy chuyển giao KH&CN cấp cơ sở, giúp các tổ chức, cá nhân ở cơ sở nắm bắt kịp thời và có thể chuyên giao nhanh chóng các công nghệ thích hợp, tiếp thu và ứng dụng kịp thời hiệu quả kết quả KH&CN tiến bộ vào sản xuất và đời sống. Đồng thời làm cơ sở để tiến tới tổ chức chợ công nghệ và thiết bị phù hợp với cung cầu trên địa bàn về sau.


Việc triển khai hệ thống sản phẩm – dịch vụ thông tin KH&CN tới nông thôn vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh kịp thời, đầy đủ không những góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiểu quả và tăng cường tính cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường, mà còn tạo đà cho việc ứng dụng nhanh các thành tựu KH&CN vào sản xuất, giúp bà con, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt thông tin thị trường, ... thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn của tỉnh theo hướng hội nhập kinh tế toàn diện và phát triển bền vững những năm tiếp theo.Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức các hoạt động phổ biến thông tin KH&CN còn tồn tại những bất cập, hạn chế nhất định như: chưa có cơ chế, chính sách đảm bảo cho các điểm hoạt động thông tin KH&CN phát triển bền vững, thiết bị tại một số điểm truy cập chưa đồng bộ, nội dung thông tin KH&CN chưa được cập nhật kịp thời, trình độ nhận thức, kỹ năng về tổ chức, triển khai tuyên truyền, phổ biến thông tin KH&CN ở một số cán bộ phụ trách còn hạn chế về trình độ chuyên môn dẫn đến việc quản lý và tổ chức còn thụ động, tính thuyết phục chưa cao nên chưa thể thu hút được người dân, doanh nghiệp ở cơ sở tiếp cận thông tin KH&CN, ...Thanh Hải 
Trung tâm TT&TK KH&CN

In bài
Các bài viết khác:
Trà Vinh tập huấn phương pháp tiếp cận, phổ biến thông tin cho doanh nghiệp thông qua thiết bị di động [04/12/2017]
Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4: Cơ hội và thách thức đối với quản lý nhà nước [24/11/2017]
Tuổi trẻ Trà Vinh tham gia phong trào ‘Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2017” [06/11/2017]
Hội thảo khoa học về Phát triển công nghệ thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0 và Kết nối doanh nghiệp [30/08/2017]
Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu [23/08/2017]
Xây dựng quy trình làm việc hiệu quả và kỹ năng quản lý thời gian [01/08/2017]
Cách thức đổi mới công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ [28/07/2017]
Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ [27/07/2017]
<<  <  1  >>  >>

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017