Cở chữ: 12:16 PM,29/10/2017
Sở Khoa học và Công nghệ đưa vào vận hành thử phần mềm quản lý công việc IWARE

Thực hiện Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh bàn hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh Trà Vinh năm 2017. Sở Khoa học và Công nghệ đưa vào vận hành thử phần mềm quản lý công việc IWARE cho các hoạt động tại Sở, các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc.


Ảnh: Giao diện đăng nhập phần mềm

Phần mềm quản lý công việc IWARE dược đưa vào vận hành thử để từng bước thay thế phần mềm M-office dùng chung trong quản lý công việc nội bộ của Sở. Ưu việt của phần mềm này quản lý công việc từ đầu vào đến đầu ra, kiểm soát chặt chẽ quá trình xử lý, kết quả nhiệm vụ thực hiện đến sản phẩm cuối cùng, đề cao vao trò người đứng đầu, phân định rõ trách nhiệm của từng thành viên, sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị và thống kê được kết quả thực hiện trong ngày, tuần, tháng, quý và năm.
Phần mềm quản lý công việc IWARE có địa chỉ truy cập chính thức là: http://iware.vn:8181/RT/. Để sử dụng phần mềm, máy tính của người sử dụng phải được cài đặt phần mềm, cung cấp tài khoản và mật khẩu cá nhân để sử dụng.
Để triển khai đưa vào vận hành thử, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành tập huấn cho Ban Giám đốc Sở, Trưởng, phó Phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ.


Quốc Trọng
VP Sở KH&CN


In bài
Các bài viết khác:
Kết quả thanh tra chuyên đề An toàn bức xạ và hạt nhân năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [12/09/2017]
Trà Vinh triển khai thanh tra Chuyên đề năm 2017 về an toàn bức xạ và hạt nhân [11/09/2017]
Hội thảo triển khai nhân rộng mô hình nuôi lươn đồng thương phẩm [15/08/2017]
Rà soát toàn bộ danh mục thủ tục hành chính ( TTHC) triển khai thực hiện nhận và trả kết qủa qua dịch vụ bưu chính công. [14/08/2017]
Khai thác tiềm năng du lịch khu di tích danh thắng Ao Bà Om [09/08/2017]
Hội thảo “Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaneus vannamei Boone, 1931) siêu thâm canh tại tỉnh Trà Vinh [08/08/2017]
Sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 [04/08/2017]
Hợp tác xã thanh long Vĩnh Trà – đánh thức tiềm năng [14/07/2017]
Hội Thảo: “Nâng cao kỹ năng biên tập và chụp ảnh cho cán bộ biên tập bản tin kinh tế tập thể”. [11/07/2017]
Kết quả triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn chức danh, lãnh đạo quản lý cấp phòng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh [20/06/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017