Cở chữ: 03:42 PM,19/09/2017
Kết quả thanh tra chuyên đề An toàn bức xạ và hạt nhân năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1103/BKHCN-TTra ngày 11/4/2014 về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề về An toàn bức xạ hạt nhân năm 2017 và Công văn số 1548/UBND-CNXD ngày 27/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thanh tra chuyên đề năm 2017.
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Y tế (thanh tra Sở), Công an tỉnh (Phòng PA81) và UBND các huyện/thị /thành phố (phòng Kinh tế/phòng Kinh tế Hạ tầng) tiến hành thanh tra chuyên ngành tại các cơ sở có sử dụng nguồn phóng xạ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu, đào tạo… trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kết quả như sau: 
Ảnh: Đoàn thanh tra kiểm tra hồ sơ an toàn bức xạ


* Tổng số cơ sở được thanh tra là 05 cơ sở có 05 nguồn. Trong đó:
- 02 cơ sở sử dụng  02 nguồn (nhóm 2): 01 nguồn Ir 192 số seri PL 1664 dùng để chụp ảnh phóng xạ mối hàn ống lò hơi và tuabin;  01 nguồn Ir 192, model: IR 1HC, số seri: HCA627, tên chứa võ nguồn D11518 dùng để chụp ảnh công nghiệp;
- 01 cơ sở lưu giữ 1 thiết bị (nhóm 4) hiệu Humboldt, model HS-5001C, cat-no: HS- 5001C121, nước sản xuất: Mỹ. Trong đó, có chứa 02 nguồn phóng xạ nguồn Cs137, seri 6909CM, hoạt độ 10mCi và nguồn Am-241/Be, seri: NJ 05550 dùng để đo độ chặt, độ ẩm nền đường của đất bằng phương pháp phóng xạ.
- 02 cơ sở sử dụng 02 nguồn (nhóm 5): 01 nguồn phát tia X Model: EA 1000AIII, seri 1060051000069, hãng sản xuất Hitachi High- Tech Science Corporation, nước: Nhật Bản, năm sản xuất 2014 để phân tích huỳnh quang tia X dùng  kiểm tra các chất nguy hại và  01 nguồn phát tia X GoldXpert Portale XRF Analyzer, mã hiệu OLYMPUS The GoldXperTM – SDD, seri 61064, nuốc sản xuất: Mỹ, năm sản xuất 2014, Umax (kV) 40, Imax (mA) 0,2 dùng để phân tích huỳnh quang tia X xác định tuổi vàng trong kinh doanh. 
Ảnh: Đoàn thanh tra kiểm tra tại nơi lưu giữ nguồn phóng xạ


* Kết quả thanh tra:
Tại thời điểm thanh tra, các đơn vị đã chấp hành theo quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ, bảo quản khu vực chứa thiết bị đảm bảo an toàn với môi tường xung quanh;… Tuy nhiên, có 01 đơn vị đang lưu giữ 01 thiết bị  nhưng chưa thực hiện việc xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ. Lý do đơn vị đưa ra là không có sử dụng thiết bị này từ lâu (khoản năm 2006 đến nay); do khó khăn trong công tác khai thác sử dụng; không có nhu cầu sử dụng trong hoạt động của đơn vị và cũng xin hướng dẫn quy trình thanh lý đối với thiết bị đang lưu giữ. Đoàn thanh tra ghi nhận ý kiến trình bày của đơn vị và tiến hành kiểm tra thực tế thì thiết bị hiện đang lưu giữ trong hầm chứa bằng bê tông cốt thép, cửa khóa an toàn, có các dấu hiệu biển cảnh báo bức xạ tại nơi lưu giữ thiết bị… Đoàn thanh tra đã hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 22/2014/TT- BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.
Trong thời gian tới, để tăng cường công tác quản lý về An toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ định kỳ hằng năm báo cáo công tác quản lý an ninh nguồn phóng xạ về Cục an toàn bức và hạt nhân và Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng thời Sở Kha học và Công nghệ tiếp tục phối hợp các ngành liên quan, tăng cường thống kê, thanh tra kiểm tra công tác quản lý nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trên địa bàn tỉnh./.


Minh Tuấn
Thanh tra Sở KH&CN


In bài
Các bài viết khác:
Sở Khoa học và Công nghệ đưa vào vận hành thử phần mềm quản lý công việc IWARE [12/10/2017]
Trà Vinh triển khai thanh tra Chuyên đề năm 2017 về an toàn bức xạ và hạt nhân [11/09/2017]
Hội thảo triển khai nhân rộng mô hình nuôi lươn đồng thương phẩm [15/08/2017]
Rà soát toàn bộ danh mục thủ tục hành chính ( TTHC) triển khai thực hiện nhận và trả kết qủa qua dịch vụ bưu chính công. [14/08/2017]
Khai thác tiềm năng du lịch khu di tích danh thắng Ao Bà Om [09/08/2017]
Hội thảo “Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaneus vannamei Boone, 1931) siêu thâm canh tại tỉnh Trà Vinh [08/08/2017]
Sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 [04/08/2017]
Hợp tác xã thanh long Vĩnh Trà – đánh thức tiềm năng [14/07/2017]
Hội Thảo: “Nâng cao kỹ năng biên tập và chụp ảnh cho cán bộ biên tập bản tin kinh tế tập thể”. [11/07/2017]
Kết quả triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn chức danh, lãnh đạo quản lý cấp phòng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh [20/06/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017