Cở chữ: 10:12 AM,20/07/2017
Kết quả triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn chức danh, lãnh đạo quản lý cấp phòng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

 Ngày 31/7/2014, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Đề án thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc Sở và tương đương, lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc Sở, Ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện theo Quyết định số 1233/QĐ-UBND. Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai, tuyên truyền phổ biến Quyết định số 1233/QĐ-UBND đế toàn thể công chức, viên chức toàn Sở và tiến hành tổ chức thực hiện tuyển chọn chức danh Trưởng, phó phòng Sở theo đúng nội dung của Đề án.


Ảnh: Thành viên Hội đồng thi tuyển


Kết quả, từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tuyển chọn 05 chức danh: Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính; Chi cục trưởng  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; Chánh Văn phòng Sở; Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học thông qua việc thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn theo Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh. Việc thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương nhằm mục tiêu đổi mới phương thức tuyển chọn công chức lãnh đạo cấp phòng; tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, đồng thời là một trong những giải pháp giúp Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn người để bổ nhiệm làm công chức lãnh đạo, quản lý.
Qua tổ chức thi tuyển, Sở Khoa học và Công nghệ nhận thấy ưu điểm của việc tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng hiện nay đã bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Về cơ bản, công tác tuyển chọn lãnh đạo, quản lý được thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan và công khai, minh bạch; bảo đảm đúng quy trình, trình tự. Tạo điều kiện, động lực để công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia làm công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập. Những công chức, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thông qua việc thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn tại Sở Khoa học và Công nghệ đã phát huy được năng lực công tác, năng lực quản lý, kỹ năng về soạn thảo và xử lý văn bản. Trong quá trình làm việc có tư duy đổi mới sáng tạo, có nắm vững các văn bản pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao, có tình thần trách nhiệm trong công tác, chấp hành kỷ cương công vụ, kỷ luật hành chính.
Tuy nhiên, nguồn cán bộ bổ nhiệm phần lớn khép kín trong đơn vị, chủ yếu dựa vào nhân sự tại chỗ, chưa có sự mở rộng để thu hút những người có năng lực từ bên ngoài. Để tiếp tục đổi mới nội dung thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong thời gian tới, cần  mở rộng đối tượng được đăng ký thi tuyển lãnh đạo quản lý cấp phòng là công chức, viên chức nằm trong quy hoạch ở các chức danh cùng cấp hoặc tương đương, nhưng không giới hạn trong phạm vi cơ quan, đơn vị đó mà mở ra bao gồm công chức, viên chức đã được quy hoạch ở các vị trí, chức vụ tương đương, đang làm việc trong Sở hoặc các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Trường hợp các đối tượng không nằm trong quy hoạch thì phải được cấp ủy quản lý các chức danh đó đồng ý. Việc thi tuyển lãnh đạo, quản lý phải được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trước 01 tháng để mọi người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đều biết và có cơ hội tham gia./.


Phan Quốc Trọng
Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

In bài
Các bài viết khác:
Sở Khoa học và Công nghệ đưa vào vận hành thử phần mềm quản lý công việc IWARE [12/10/2017]
Kết quả thanh tra chuyên đề An toàn bức xạ và hạt nhân năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [12/09/2017]
Trà Vinh triển khai thanh tra Chuyên đề năm 2017 về an toàn bức xạ và hạt nhân [11/09/2017]
Hội thảo triển khai nhân rộng mô hình nuôi lươn đồng thương phẩm [15/08/2017]
Rà soát toàn bộ danh mục thủ tục hành chính ( TTHC) triển khai thực hiện nhận và trả kết qủa qua dịch vụ bưu chính công. [14/08/2017]
Khai thác tiềm năng du lịch khu di tích danh thắng Ao Bà Om [09/08/2017]
Hội thảo “Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaneus vannamei Boone, 1931) siêu thâm canh tại tỉnh Trà Vinh [08/08/2017]
Sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 [04/08/2017]
Hợp tác xã thanh long Vĩnh Trà – đánh thức tiềm năng [14/07/2017]
Hội Thảo: “Nâng cao kỹ năng biên tập và chụp ảnh cho cán bộ biên tập bản tin kinh tế tập thể”. [11/07/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017