Cở chữ: 08:25 AM,11/08/2017
Sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và đề ra giải pháp, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017. Ngày 31/7/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, cùng toàn thể thể công chức, viên chức người lao động trong Sở. Đồng chí Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã công bố và trao 03 quyết định điều động, bổ nhiệm công chức đối với 03 công chức (01 đồng chí Đỗ Văn Quang điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành; 01 đồng chí Trần Văn Nhàn bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ và 01 đồng chí 01 đồng chí Trần Văn Út Tám bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Trà Vinh); Hội nghị đã nghe qua báo cáo sơ kết báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2017….


 
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị Sơ kết hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm 2017


Trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động khoa học và công nghệ đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, bám sát vào mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội hàng năm và 05 năm để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà: Trong lĩnh vực nghiên cứu đã triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu KH&CN. Hầu hết các đề tài, dự án đều đảm bảo tính khoa học, tính học thuật và tính thực tiễn cao. Do vậy đã giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống người dân đang đặt ra.
- Công tác quản lý nhà nước về KH&CN như: công tác quản lý KH&CN, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra KH&CN, ứng dụng tiến bộ KH&CN, thông tin và thống kê KH&CN đã hoàn thành kế hoạch. Đã triển khai nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra về đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa, sở hữu trí tuệ, nhãn hàng hóa, hàng đóng gói sẵn đã được thực hiện góp phần ngăn chặn kịp thời tình trạng gian lận thương mại, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng. 
- Hoạt động KH&CN cấp cơ sở: các huyện/ thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng và tổ chức triển khai các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần tăng thu nhập cho nông hộ và thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
 Tuy nhiên, còn một số nội dung, công việc chưa thực hiện được do một số khó khăn khách quan và chủ quan gặp phải trong quá trình thực hiện, cụ thể như sau:
- Nhìn chung đội ngũ cán bộ KH&CN của ngành còn yếu, thiếu và không đồng bộ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển đang đặt ra.
- Hầu hết các doanh nghiệp của tỉnh nhỏ và vừa chưa đủ sức để đảm bảo kinh phí đối ứng cũng như nguồn nhân lực để thực hiện các Chương trình đổi mới công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh thời kỳ hội nhập.

Để thực tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, công chức, viên chức đã thảo luận, đưa ra các ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và biện pháp thực hiện. Đồng chí Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Giám đốc Sở KH&CN kết luận và yêu cầu toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, bám sát Kế hoạch hoạt động năm 2017, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm./.


Lê Thiện
Sở KH&CN Trà VinhIn bài
Các bài viết khác:
Sở Khoa học và Công nghệ đưa vào vận hành thử phần mềm quản lý công việc IWARE [12/10/2017]
Kết quả thanh tra chuyên đề An toàn bức xạ và hạt nhân năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [12/09/2017]
Trà Vinh triển khai thanh tra Chuyên đề năm 2017 về an toàn bức xạ và hạt nhân [11/09/2017]
Hội thảo triển khai nhân rộng mô hình nuôi lươn đồng thương phẩm [15/08/2017]
Rà soát toàn bộ danh mục thủ tục hành chính ( TTHC) triển khai thực hiện nhận và trả kết qủa qua dịch vụ bưu chính công. [14/08/2017]
Khai thác tiềm năng du lịch khu di tích danh thắng Ao Bà Om [09/08/2017]
Hội thảo “Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaneus vannamei Boone, 1931) siêu thâm canh tại tỉnh Trà Vinh [08/08/2017]
Hợp tác xã thanh long Vĩnh Trà – đánh thức tiềm năng [14/07/2017]
Hội Thảo: “Nâng cao kỹ năng biên tập và chụp ảnh cho cán bộ biên tập bản tin kinh tế tập thể”. [11/07/2017]
Kết quả triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn chức danh, lãnh đạo quản lý cấp phòng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh [20/06/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017