Cở chữ: 11:14 AM,24/04/2017
Bộ KH&CN lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN

Ngày 28/3/2017, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo góp ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng Ngân sách Nhà nước. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh chủ trì Hội thảo.Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc các Bộ, ngành, địa phương; doanh nghiệp; viện nghiên cứu; chủ nhiệm các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước;...

 
Trình bày về những nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN, ông Nguyễn Trọng Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp cho biết, Dự thảo Thông tư gồm 5 Chương, 19 Điều (Thông tư 07 có 5 Chương, 25 Điều) quy định chi tiết về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; tổ chức xây dựng đề xuất đặt hàng; tổ chức xác định nhiệm vụ KH&CN; các điều khoản thi hành.


Thông tư 07 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng Ngân sách Nhà nước dưới các hình thức đề tài KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án KH&CN, chương trình KH&CN. Thông tư áp dụng đối với các tổ chức KH&CN, cá nhân hoạt động KH&CN, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.


Dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến nguyên tắc xây dựng đề xuất đặt hàng, trình tự xác định nhiệm vụ KH&CN đặt hàng; quy định lại về việc sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia; số lượng thành viên hội đồng tư vấn từ 7-9 người (trước đây là 9-11 người). Trong Điều 13 “Thành phần hội đồng tư vấn” cũng quy định rõ cơ cấu thành viên hội đồng phù hợp với đặc thù của từng loại nhiệm vụ KH&CN; phụ lục được rút gọn từ 20 biểu mẫu còn 10 biểu mẫu;...


Tại Hội thảo, phần lớn các đại biểu đều nhất trí với những nội dung sửa đổi trong Dự thảo Thông tư. Các đại biểu cho rằng, Dự thảo Thông tư đã được chuẩn bị rất công phu với những nội dung sửa đổi rất tích cực, đặc biệt có nhiều nội dung nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ban soạn thảo cũng đã tiếp thu, chọn lọc rất nhiều nội dung đã được góp ý tại Hội thảo trao đổi những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng Ngân sách Nhà nước (Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN) tổ chức ngày 17/3/2017. Đồng thời, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến và đặt ra nhiều câu hỏi với Lãnh đạo Bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.


Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh cùng Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã cung cấp thêm thông tin, giải đáp các thắc mắc của các đại biểu và cho biết, Bộ KH&CN sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục xem xét, chọn lọc và hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư.


Theo: www.most.gov.vn

In bài
Các bài viết khác:
Vai trò của Sở hữu trí tuệ trong thị trường khoa học và công nghệ [18/10/2017]
Quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập. [31/08/2017]
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 95/2017/NĐ-CP [31/08/2017]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ [22/08/2017]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. [21/08/2017]
Điểm mới trong việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức [08/08/2017]
Sớm đưa Luật Chuyển giao công nghệ vào đời sống [13/07/2017]
Công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh [13/06/2017]
CHƯƠNG TRÌNH "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ Kỹ sư (hạng III)" [19/10/2016]
CHƯƠNG TRÌNH "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Kỹ sư chính (hạng II) " [19/10/2016]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017