Cở chữ: 04:57 PM,04/01/2018
Thông báo Niêm yết kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

(Xem chi tiết tại đây)

In bài
Các bài viết khác:
Thông báo Niêm yết kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ [18/01/2018]
Thông báo Danh sách thí sinh kiểm tra, sát hạch và thời gian phỏng vấn xét tuyển viên chức [15/12/2017]
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2017 [05/12/2017]
Thông báo về việc đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, [04/12/2017]
Thông báo tham gia chương trình hỗ trợ, tư vấn, tạo lập, đăng ký, bảo hộ tài sản trí tuệ, áp dụng công cụ cải tiến NSCL, áp dụng hệ thống QLCL và GTCLQG năm 2018 [03/12/2017]
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ năm 2017 [03/11/2017]
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ [30/10/2017]
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước [28/08/2017]
Thông báo Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm 2017 [09/08/2017]
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm 2017 [08/08/2017]
<<  <  1  2  3  4  >>  >>

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017