Cở chữ: 10:29 AM,26/07/2017
Kiểm tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn nước uống đóng chai

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, các tổ chức/cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính. Đảm bảo đo lường, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm của nước uống đóng chai đến người tiêu dùng; Chi cục Tiêu chuẩn  Đo lường Chất lượng tỉnh Trà Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh, Phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành kiểm tra 07 cơ sở kinh doanh nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh.Ảnh: Kiểm tra nước uống đóng chai

Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra thể tích hàng đóng gói sẵn (nước uống đóng chai các loại), kiểm tra ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về Nhãn hàng hóa; việc thể hiện dấu hợp quy CR gắn trên hàng hóa; điều kiện bảo quản hàng hóa theo quy định công bố trên nhãn. Tập trung kiểm tra chỉ tiêu về an toàn hóa lý và vi sinh vật theo QCVN 6-1:2010/BYT quy chuẩn Quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai được ban hành kèm theo Thông tư số 34/2010/TT-BYT ngày 02/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Về chất lượng nước uống đóng chai: Đoàn kiểm tra đã lấy 07 mẫu nước uống đóng chai để gửi thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng tại các tổ chức được chỉ định thử nghiệm chất lượng theo quy định.

 Qua kết quả thử nghiệm có 04/7 mẫu không đạt yêu cầu về chất lượng, tất cả đều không đạt chỉ tiêu vi sinh vật (chỉ tiêu Pseudomonas aeruginosa) theo yêu cầu quy định tại Quy chuẩn Quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT, Đoàn kiểm tra tiến hành lập các biên bản và chuyển cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở kinh doanh chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về kinh doanh nước uống đóng chai. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở đều thiếu sót trong vấn đề ghi nhãn lên hàng hóa (Chưa thể hiện dấu hợp quy trên nhãn hàng hóa), Đoàn đã nhắc nhỡ 07 cơ sở ghi lên hàng hóa theo quy định.


Tuấn Thiện
Chi cục TCĐLCL


In bài
Các bài viết khác:
Một số quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ [18/01/2018]
Hội nghị tổng kết hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2017 và kế hoạch hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018 [17/01/2018]
Trà Vinh đã trang bị 137 cân đối chứng tại 79 chợ trên địa bàn tỉnh phục vụ người tiêu dùng [07/12/2017]
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trà Vinh tăng cường quản lý nhà nước đối với các mặt hàng đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh [10/11/2017]
Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 08 tháng đầu năm 2017 [28/08/2017]
Họp Hội đồng Sở tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017 [14/08/2017]
Chất lượng thức ăn chăn nuôi và thuốc thú ý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [08/08/2017]
Hội nghị tuyên truyền về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng lĩnh vực kinh doanh xăng dầu [27/07/2017]
Tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. [25/07/2017]
Một số quy định về xử phạt hành vi vi phạm hành chính mới trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu [21/07/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  >>  >>

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017