Cở chữ: 03:44 PM,07/11/2018
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2019

(Xem chi tiết tại đây)
In bài
Các bài viết khác:
Thông báo xét chọn đơn vị thực hiện: Gói thầu số 04 tư vấn, giám sát thi công lấp đặt phần cứng [28/11/2018]
Thông báo xét chọn đơn vị thực hiện: Gói thầu số 03 tư vấn, giám sát thi công phần mềm nội bộ [28/11/2018]
Thông báo kết quả lựa chọn thầu: Gói thầu số 02 Mua sắm, lắp đặt thiết bị phần cứng theo dự toán [28/11/2018]
Thông báo kết quả chỉ định thầu: Gói thầu số 01 Tư vấn xây dựng phần mềm nội bộ, [28/11/2018]
Thông báo về việc sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh [27/11/2018]
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 [08/11/2018]
Sự kiện ngày hội khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2018 ngày 30/10/2018 [10/10/2018]
Mời tham gia gian hàng Ngày Hội khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2018 [10/10/2018]
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2019 [10/10/2018]
Thông báo Chào hàng cạnh tranh gói thầu thuê đơn vị đào tạo, thuê đơn vị kiểm tra HTQLCL theo TCQG TCVN 9001:2015 [03/10/2018]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>