Tin chuyên ngành

Rừng ngập mặn (RNM - mangrove forest) là những quần xã thực vật hình thành ở vùng ven biển và cửa sông những nơi bị tác động của thủy triều ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới. Nằm trong khu vực Nam bộ – nơi có diện tích RNM lớn nhất Việt Nam, RNM tỉnh Trà Vinh ở trong vùng sinh thái trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long, có giá trị nhiều mặt về phòng hộ cũng như về kinh tế. Bài viết này trình bày 1 số đặc điểm chủ yếu về thành phần, diện tích,… của RNM ở Trà Vinh và vai trò của chúng để tạo cơ sở khoa học cho việc bảo vệ và phát triển hệ sinh thái RNM trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó nhằm góp phần phát triển các khu vực nông thôn ven biển cũng như giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo vệ môi trường sống, tính mạng và tài sản nhân dân; các cơ sở hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ, du lịch và sản xuất Nông-Ngư nghiệp ở các vùng cửa sông ven biển.

Tin hoạt động khoa học công nghệ

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh Ban hành các nhóm giải pháp chủ yếu và giao nhiệm vụ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015,