Tin chuyên ngành

Ngày 28/11/2013, Phòng Quản lý Khoa học - Sở KH&CN Trà Vinh đã tổ chức buổi kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu trồng khảo nghiệm 2 giống dừa sáp (dừa sáp thơm và dừa sáp ngọt) tại hai huyện Cầu Kè, Châu Thành, tỉnh Trà Vinh” do Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, ThS. Lâm Quang Thảo làm chủ nhiệm đề tài, thời gian thực hiện từ tháng 03/2012 đến tháng 02/2015.

Tin hoạt động khoa học công nghệ

Theo báo cáo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp quốc và nhiều kết quả nghiên cứu [1, 5, 6, 7, 8] lượng mưa trong lưu vực sông Mekong được "dự đoán" sẽ tăng vào mùa mưa, có thể ngay cả trong mùa khô ở một số vùng của lưu vực. Do đó, dòng chảy trên sông Mekong sẽ tăng lên ở hầu hết các tháng trong năm, đặc biệt là trong mùa mưa. Vì vậy, lũ lụt sẽ xuất hiện với tần suất lớn hơn và với cường độ lớn hơn.