Tin chuyên ngành

Nhằm hướng dẫn các phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện triển khai hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ngày càng tốt hơn, ngày 17 – 18/9/2015 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ với trên 20 lượt công chức, viên chức các phòng, đơn vị tham dự.

Tin hoạt động khoa học công nghệ

Từ ngày 07-09/10/2015, Hội thao ngành khoa học và  công nghệ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ XX năm 2015 diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp với sự tham gia của các  vận động viên ( VĐV) là cán bộ, công chức viên chức  đến từ 13 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thuộc các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Hội thao được tổ chức thi đấu với 05 môn gồm: Điền kinh, Bóng đá, Cầu lông, Nhảy bao bố.