Tin chuyên ngành

Hưởng ứng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2014 và đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn bức xạ của các cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng X quang y tế, huyết áp kế, máy đo điện tim, máy đo điện não, nhiệt kế trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở Y tế tiến hành kiểm tra các cơ sở đang sử dụng thiết bị X quang và phương tiện đo dùng trong khám chữa bệnh.

Tin hoạt động khoa học công nghệ

Nhằm giúp cho đội ngũ viên chức, người lao động của Trung tâm nắm bắt nghiệp vụ về ứng dụng phần mềm thống kê trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN liên quan đến quá trình xử lý số liệu thống kê của các đề tài, dự án. Ngày 22 tháng 8 năm 2014, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Trà Vinh đã mời Ts. Lâm Thái Hùng – Giảng viên Trường Đại học Trà Vinh tập huấn cho đội ngũ viên chức Trung tâm về nghiệp vụ thống kê.