Tin hoạt động khoa học công nghệ

   Ngày 06/12/2016, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Trả Vinh, được sự cho phép của UBND tỉnh Trà Vinh, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo “Giải pháp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt đôngh sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Trung tâm ƯDTBKHCN

Hiện nay, nuôi cấy mô tế bào thực vật là một kỹ thuật được sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi. Đây là một trong những ứng dụng đạt được nhiều thành công nổi bật của công nghệ sinh học thực vật. Với những thuận lợi cơ bản sau: nhân giống nhanh với số lượng lớn, có thể tiến hành ở một số loài thực vật mà biện pháp nhân giống thông thường không thể thực hiện được, tạo ra cây giống sạch bệnh và tương đối đồng đều về mặt di truyền, có thể sản xuất ra cây giống quanh năm, có thể sử dụng cây nhân giống từ phương pháp nuôi cấy mô để làm cây mẹ cho các bước nhân tiếp theo, hiệu quả kinh tế cao đối với người mua cây cấy mô về sản xuất kinh doanh nhanh thu hồi vốn.

Tổng số người truy cập