Tin hoạt động khoa học công nghệ

Trong 02 ngày từ 07/9 – 08/9/2016 vừa qua tại Hội trường Trường Đại Học Trà Vinh, Sở Nội Vụ kết hợp với Trường Đại Học Trà Vinh (Khoa Quản Trị Văn Phòng – Việt Nam Học – Thư Viện) tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức”. Đối tượng tham gia bao gồm: 71 đơn vị của các Sở, Ban, ngành trực thuộc Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh, tổng số học viên tham gia với số lượng là 80 người.