79/2018/NQ-HDND Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 07/12/2018 Tải về
78/2018/NQ-HDND Nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 07/12/2018 Tải về
77/2018/NQ-HDND Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 07/12/2018 Tải về
76/2018/NQ-HDND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 07/12/2018 Tải về
75/2018/NQ-HDND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 07/12/2018 Tải về
74/2018/NQ-HDND Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 07/12/2018 Tải về
117/NQ-HDND Nghị quyết về việc thông qua giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 07/12/2018 Tải về
116/NQ-HDND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/12/2018 Tải về
115/NQ-HDND Nghị quyết kết quả giám sát công tác quản lý, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 07/12/2018 Tải về
114/NQ-HDND Nghị quyết về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh (từ tháng 8/2018 đến tháng 11/2018) 07/12/2018 Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Tổng số người truy cập