Tổng số người truy cập

Hoạt động Đoàn ĐBQH

Ngày 13/8/2018, tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Công an thông qua truyền hình trực tuyến, dưới dự điều hành của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Tham dự tại đầu cầu Trà Vinh có các vị Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Trà Vinh, đại diện lãnh đạo Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh có liên quan.

Hoạt động HĐND

Thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019, sáng ngày 14/8/2018, Đoàn giám sát HĐND tỉnh (Đoàn giám sát số 1) tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo Kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề năm 2019 về công tác quản lý các Khu di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh và việc quy hoạch, xây dựng triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đoàn giám sát gồm: ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc họp; bà Đặng Thị Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh; các ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; về phía các đơn vị chịu sự giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Cầu Ngang và UBND thành phố Trà Vinh.

Hoạt động của HĐND các huyện, TP

Năm 2017, Thường trực HĐND thành phố đã triệu tập 03 kỳ họp HĐND thành phố để xem xét các dự thảo Nghị quyết của HĐND, báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, các ngành chức năng có liên quan và quyết định tổ chức, nhân sự bộ máy HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 và biểu quyết thông qua 21 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, chuyên đề và nhân sự.

Hoạt động Văn phòng

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐUK ngày 04/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; ngày 23/7/2018, Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Ban lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên các đoàn thể cơ quan; cuộc họp do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Chi ủy viên Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh chủ trì và trực tiếp triển khai nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng. Tham dự cuộc họp có 20 cán bộ, công chức, người lao động cơ quan (trong đó có 15 đảng viên, 08 đoàn viên, 20 công đoàn viên).