Tổng số người truy cập

Hoạt động Đoàn ĐBQH

Trong năm 2017, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch hoạt động đề ra; giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thực hiện giám sát, khảo sát có hiệu quả; tham gia thảo luận, chất vấn và quyết định các dự án luật, các vấn đề quan trọng của đất nước có trách nhiệm và chất lượng...
Về công tác xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng, thực hiện Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội, sự chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh tổ chức 24 cuộc đóng góp đối với 24 dự thảo Luật trước kỳ họp thứ 3 và thứ 4. Tại các kỳ họp, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu và tích cực tham gia thảo luận tại các cuộc họp ở Đoàn, ở Tổ đại biểu, các phiên họp toàn thể tại hội trường để đóng góp và biểu quyết thông qua 18 dự án luật, 15 Nghị quyết với 46 lượt ý kiến đóng góp về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018; Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành;... Ngoài ra, các đại biểu là thành viên của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến, thẩm tra các dự án luật, nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng dân tộc và Uỷ ban.

Hoạt động HĐND

Ngày 29/12/2017, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh - thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 27 với chủ đề “Kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong hoạt động chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân và phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân”. Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Thường trực, các Ban HĐND của 13 tỉnh - thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND, UBMTTQ tỉnh và các ngành có liên quan của tỉnh Đồng Tháp. Đoàn đại biểu Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh gồm 08 thành viên do bà Đặng Thị Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Hoạt động của HĐND các huyện, TP

Năm 2017, Thường trực HĐND thành phố đã triệu tập 03 kỳ họp HĐND thành phố để xem xét các dự thảo Nghị quyết của HĐND, báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, các ngành chức năng có liên quan và quyết định tổ chức, nhân sự bộ máy HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 và biểu quyết thông qua 21 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, chuyên đề và nhân sự.

Hoạt động Văn phòng

Trong năm 2017, Ban biên tập đã duyệt và đưa 287 tin hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.