Skip portletPortlet Menu
Giải ngân vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương cho hội viên Nông dân tham gia dự án “nuôi bò sinh sản” (13/11/2017)

Ngày 10 tháng 11, tại UBND Phường 2, thị xã Duyên Hải, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh phối hợp hội Nông dân thị xã Duyên Hải tổ chức Giải ngân vốn vay từ Quỹ hỗ trợ Nông dân Trung ương cho hội viên Nông dân Phường thực hiện dự án “nuôi bò sinh sản”.
 

Skip portletPortlet Menu
Bế mạc Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Trà Vinh lần thứ VIII năm 2017 (13/11/2017)

Thực hiện Đề án số 01/ĐA-SVHTTDL ngày 02/02/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đơn ca tài tử Nam bộ tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 2014 - 2020). Năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh chọn thị xã Duyên Hải là nơi tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Trà Vinh lần thứ VIII.

Skip portletPortlet Menu
Trại giam Bến Giá tổ chức giao lưu “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” lần thứ 3 năm 2017 (13/11/2017)

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phối hợp số 9330/KHPH ngày 01/11/2011 giữa Trung ương hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam và Lãnh đạo Tổng cục VIII về việc “Giáo dục, phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng”. Ngày 12 tháng 11, Ủy ban hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh phối hợp với Trại giam Bến Giá tổ chức Chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” lần thứ 3 năm 2017. Đến dự có ông Trang Thiếu Hùng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; anh Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban hội LHTN Việt Nam tỉnh và anh Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh.
 

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập