Skip portletPortlet Menu
  Liên hệ

Ủy ban Nhân dân thị xã Duyên Hải

Địa chỉ: Số 14, đường 3 tháng 2, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

 

Ban biên tập Trang tin điện tử thị xã Duyên Hải

1. Trưởng ban: Trần Viễn Phương, Phó Chủ tịch UBND thị xã
2. Phó trưởng ban: Lê Thành Tâm, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã - Điện thoại: 01219.683684
3. Phụ trách kỹ thuật: Trần Minh Nhựt, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã

 

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập