Thị xã Duyên Hải triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lựa chọn mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

[11/09/2017]

Nhằm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 47-KH/TXU, ngày 26/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Ngày 07 tháng 09, Thị ủy Duyên Hải tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lựa chọn mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Duyên Hải và đồng chí Đỗ Quốc Hùng, Phó bí thư Thị ủy.


1

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập