Chuyển đổi cơ cấu sản xuất

Huyện xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất : Ngư - Nông Lâm - Diêm Nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Các xã - Thị trấn cũng tiến hành xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất đến năm 2010 và có chọn ấp điểm để chỉ đạo.

* Phát triển kinh tế:
Giá trị tăng thêm (GDP) tăng  15% so với năm 2006.  Trong đó:
- Thuỷ sản: 13,5%.
- Nông nghiệp: 3,5%.
- Công nghiệp - Xây dựng: 23%.
- Thương mại - Dịch vụ: 20,7%.

* Thủy sản:
Tổng giá trị nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản: 1.218 tỷ đồng, đạt 100,66% kế hoạch, tăng 13,51% so năm 2006. Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt được 36.715 tấn, đạt 99,77% kế hoạch. Trong đó nuôi trồng 22.629 tấn, đạt 99,47 kế hoạch (tôm sú 11.750 tấn, đạt 101,73%, tôm khác 1.450 tấn, cá 2.950 tấn, cua 1.930 tấn, nghêu & sò huyết 4.849 tấn); đánh bắt 14.086 tấn, đạt 100,26% kế hoạch (trong đó có 2.026 tấn tôm, cá các loại 5.500 tấn, cua 60 tấn, hải sản khác 6.500 tấn). 

Toàn huyện có 12.697 hộ thả nuôi với 1.638 triệu con tôm sú giống, trên 16.132 ha mặt nước (tăng 257 ha so với năm 2006). Kết húc vụ nuôi năm 2007 toàn huyện có 8.382 hộ nuôi thu hoạch có lãi chiếm 66% số hộ nuôi (Có 435 hộ nuôi mức lãi trên 100 triệu đồng, 1.042 hộ nuôi lãi từ 50-100 triệu đồng, 2.532 hộ lãi từ 30-50 triệu đồng và 4.373 hộ lãi dưới 30 triệu đồng), số hộ nuôi huề vốn 1.948 hộ và bị lỗ 2.367 hộ chiếm 34% (4.315/12.698 hộ). Có 4.703 hộ thả nuôi cua kết hợp trong ao nuôi tôm quảng canh trên diện tích 6.002 ha mặt nước, với 29.152 con cua giống kích cở khác nhau, hầu hết các hộ nuôi cua đều có lãi. Thả mới được 389,6 tấn nghêu giống, thu hoạch 4.849 tấn nghêu thương phẩm, ước sản lượng nghêu thịt chưa khai thác khoảng 6.000 tấn. Do không chủ động được con giống, thiếu vốn, khả năng quản lý giới hạn nên chỉ mới sử dụng 1.960/3.000 ha, chiếm 65% diện tích có khả năng thả nuôi.

Toàn huyện có 108 trang trại sản xuất tôm sú giống, sản xuất được 860 triệu con giống cung cấp 52,3% số giống thả nuôi. Lượng tôm giống đã qua kiểm dịch 307,76 triệu con chiếm, tỷ lệ 18,7% tổng số tôm thả nuôi (đã phát hiện và tiêu huỷ 38,18 triệu con tôm sú giống bị nhiễm bệnh, chiếm 11,4% số tôm đã qua kiểm dịch).

* Nông nghiệp:
Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp: 136 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch, tăng 3,7% so với năm 2006. Sản xuất và thu hoạch lúa được 2.486 ha, năng suất đạt 3,8 tấn/ha, sản lượng 8.943 tấn, đạt 107% kế hoạch. Xuống giống cây màu được 4.672 ha, đạt 97,5% kế hoạch, trong đó cây công nghiệp ngắn ngày: 1.232 ha, cây lương thực: 440 ha, cây thực phẩm: 3.000 ha.

Tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi trùn quế, trồng rau an toàn cho 04 xã: Dân Thành, Long Toàn, Trường Long Hoà, Long Vĩnh có 200 đại biểu tham dự. Đưa 4.200 kg giống lúa năng suất chất lượng cao cho 50 hộ dân sản xuất nhân rộng.

Cấp phát hoá chất tiêu độc sát trùng môi trường chuồng trại nâng tổng số được 964 lít GB. Tổng số hộ chăn nuôi được phun xịt là 11.544 lượt hộ/14.689 lượt hộ, trong năm không có dịch bệnh xảy ra. Tiêm phòng được 96.751 liều vaccine các loại, trong đó gia súc: 14.296 liều, gia cầm: 82.455 liều.

Hai xã Long Hữu, Ngũ Lạc huy động được 265 lực lượng làm thủy lợi nội đồng với 895 ngày công nạo vét 2.745m kênh bằng 5.730 m3 và đóng góp 5 triệu đồng làm 01 cống thoát nước.

* Công nghiệp và xây dựng:
- Công nghiệp: Giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương: 60 tỷ đồng, đạt 109,09% kế hoạch, tăng 25% so năm 2006 trong đó có nhiều mặt hàng đạt và vượt chỉ tiêu như sau;

Phát triển mới 12 cơ sở cơ, nâng tổng số đến nay toàn huyện có 180 cơ sở công nghiệp & tiểu thủ công nghiệp với số vốn đăng ký: 8,7 tỷ đồng với 500 lao động. Nghề đan, đóng đồ bằng tre được củng cố hiện có 01 tổ mây tre đan ở xã Ngũ Lạc bước đầu hoạt động có hiệu quả.

Giá trị thương mại - dịch vụ - du lịch đạt: 173 tỉ đồng đạt 100% kế hoạch (tăng 21% so với 2006). Xét cấp giấy chứng nhận cho 88 cơ sở thương mại, 29 cơ sở dịch vụ, nâng tổng số toàn huyện có 7.933 cơ sở thương mại, 486 cơ sở dịch vụ. Có 03 doanh nghiệp du lịch được sắp xếp lại, doanh thu tăng cao, lượng khách đến tham quan du lịch cũng tăng  trong năm có khoảng 140.000 người đến, tăng 16% so với 2006. Các Ban quản lý chợ xã - thị trấn được sắp xếp lại, 06/10 xã - thị trấn có Ban quản lý, doanh thu tăng hơn so trước.

 -  Xây dựng cơ bản:
Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 đạt: 31 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương: 9,8 tỷ đồng, tỉnh: 6,6 tỷ, huyện - xã: 11,2 tỷ, vốn tài trợ: 3.4 tỷ:

Các công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng: Nâng cấp đường Cây Da, xã Ngũ Lạc, đường Xóm Cũ, đường ra biển, cầu ngọn Ruột Ngựa và sân đường hàng rào Trường THCS xã Hiệp Thạnh; cầu Xẻo Su xã Long Hữu; nhà lồng chợ xã Ðông Hải; vĩa hè nghĩa trang liệt sĩ huyện Duyên Hải, Ban chỉ huy quân sự - Nhà làm việc công an xã Long Khánh.

Các công trình đang thi công: bể xử lý nước thải, hố rác tạm và nhà vệ sinh công cộng Chợ Long Hữu; Cầu Láng Chim; Hội trường 50 chổ Huyện uỷ; Trường bắn và vị trí đóng quân Ban Chỉ huy quân sự huyện; Ban chỉ huy quân sự - Nhà làm việc công an xã Long Vĩnh; Nâng cấp và xây mới tường THCS Long Vĩnh; Nhà trẻ cho trẻ em đặc biệt khó khăn Long Toàn - Long Hữu; trường THPT Long Khánh; trường dân tộc nội trú xã Ngũ Lạc, nâng cấp đường ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, Nhà làm việc Hội trường khối nhà nước Thị trấn Duyên Hải.

Các công trình đang giải phóng mặt bằng: Ðường vào khu du lịch Ba Ðộng xã Trường Long Hoà, đường cấp bờ kè sông Long Toàn nhánh 2; công trình cầu Láng Chim và khu tái đinh cư Trung tâm thể dục - thể thao huyện; Nâng cấp đường nhà máy nước khoáng Samvi, đường vào khu liên hiệp thể thao.
 
* Cơ sở hạ tầng kỹ thuật:
- Hạ tầng giao thông: Khá hoàn chỉnh với Quốc lộ 53 trải dài trên địa bàn huyện, Tỉnh lộ 913, 914 nối liền huyện đến các xã đã được nhựa hóa đảm bảo lưu thông thông suốt trong 2 mùa mưa nắng, trên 40 km đường đal bê tông được xây dựng phục vụ tốt cho giao thông liên ấp, liên xã.

- Phát triển điện: Điện khí hoá giai đoạn II đối với các xã: Đông Hải, Dân Thành, Trường Long Hoa, Long Toàn, Long Hữu, Ngũ lạc. Hạ trên 50 trạm biến áp với tổng dung lượng trên 1.000 KVA, kéo trên 70 km đường dây Trung, Hạ thế... Phát triển tổng số đến nay có 16.994 hộ sử dụng điện chiếm tỷ lệ 82,4%.

* Hệ thống cấp thoát nước:
Huyện có 01 trạm nước tại thị trấn và 8 xã có Đài nước phục vụ được nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh đó nhân dân khai thác sử dụng nước ngầm từ các giếng khoang cá nhân đảm bảo được 100% dân số sử dụng nước sạch.
Các bài viết khác:
Duyên Hải về đích sớm trong công tác thu thuế năm 2014 [18/11/2014]
Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên [19/08/2014]
Duyên Hải tiếp và làm việc với Đoàn công tác Sở Công thương [23/07/2014]
Họp trực tuyến tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 [24/06/2014]
gutd [02/08/2013]
Hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 [19/07/2013]
Duyên Hải sơ kết tình hình phát triển sản xuất [15/05/2013]
Kiểm tra, uốn nắn tình hình tận thu cát san lắp [13/04/2013]
Duyên Hải tổ chức hội nghị sơ kết [29/03/2013]
Triển khai kế hoạch đầu tư tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp nông thôn [06/03/2013]
<<  <  1  2  >>  >>
 

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập