Duyên Hải tiến hành rà soát, điều tra giá đất thị trường năm 2012 trên địa bàn các xã – thị trấn.

Quy hoạch phát triển đô thị luôn được chú trọng đầu tư, trong tương lai thị trấn Duyên Hải được nâng cấp lên đô thị loại 4, thị trấn Long Thành đã được thành lập và đang có hướng chỉnh trang đô thị.

 

Xem chi tiết tếi đây: tập tin đính kèm

 

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập