Cở chữ: 02:52 PM,11/09/2017
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duyên Hải 15 năm hình thành và phát triển

Ngày 08 tháng 9, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duyên Hải (NHCSXH) tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động giai đoạn 2002 - 2017. Tham dự hội nghị có ông Dương Huy Phong, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh; ông Đỗ Quốc Hùng, Phó Bí thư Thị ủy Duyên Hải; ông Phan Văn Nhặn, Phó bí thư Huyện ủy Duyên Hải; ông Trần Viễn Phương, Phó chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, Trưởng ban đại diện NHCSXH thị xã Duyên Hải; ông Trần Đạt Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải, Trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện Duyên Hải.


Quang cảnh hội nghị

Khi mới thành lập Phòng giao dịch NHCSXH huyện Duyên Hải nhận bàn giao 02 chương trình: cho vay giải quyết việc làm (GQVL) từ Kho bạc Nhà nước và chương trình cho vay hộ nghèo do Ngân hàng phục vụ Người nghèo ủy thác toàn phần qua Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với dư nợ nhận bàn giao là 6.288 triệu đồng. Qua 15 năm hoạt động, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành có liên quan và các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, sự chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp, cùng với sự phấn đấu nổ lực vượt khó của tập thể cán bộ viên chức. Từ đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Duyên Hải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. Đến nay Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện cho vay 12 chương trình tín dụng chính sách, doanh số cho vay đạt 690.744 triệu đồng, với 59.470 lượt khách hàng được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 487.099 triệu đồng. Tổng dư nợ tính đến 30/6/2017 của các chương trình tín dụng là 272.837 triệu đồng, với 17.295 khách hàng còn dư nợ, tăng so với thời điểm mới thành lập là 266.549 triệu đồng (tăng lơn 42 lần). Trong đó, dư nợ trên địa bàn huyện Duyên Hải là 186.002 triệu đồng, với 11.470 hộ vay; địa bàn thị xã Duyên Hải là 86.835 triệu đồng, với 5.825 hộ vay. Tổng nợ xấu đến 30/6/2017 còn 3.923 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,44% trong tổng dư nợ. Trong đó: Nợ quá hạn là 989 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,36% trong tổng dư nợ, Nợ khoanh là 2.934 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,08% trong tổng dư nợ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Để chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo tiết giảm chi phí quản lý..., NHCSXH đã thực hiện phương thức quản lý tín dụng chính sách ủy thác một số công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng  cho 04 tổ chức chính trị - xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên). Đến nay, Phòng giao dịch đã có được mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn trên khắp các ấp, khóm trên địa bàn huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải; tổng số Tổ tiết kiệm và vay vốn của Phòng giao dịch là 440 tổ, chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn ngày càng được kiện toàn và nâng chất với 254 tổ xếp loại tốt (chiếm tỷ lệ 57,6%), 159 tôt xếp loại khá (chiếm tỷ lệ 36,0%) 21 tổ xếp loại trung bình (chiếm tỷ lệ 4,7%) và 7 tổ xếp loại kém (chiếm tỷ lệ 1,6%). Ngoài ra, còn phối hợp với Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, áp dụng các chương trình khuyến nông, khuyến ngư vào sản xuất, nâng cao hiệu qua kinh tế.
Hàng năm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện luôn chủ động tham mưu Trưởng BĐD - HĐQT NHCSXH huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của BĐD - HĐQT và phân công các thành viên Ban đại diện thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, trong đó ưu tiên tập trung kiểm tra tại cơ sở như ở ấp, tổ tiết kiệm và vay vốn và hộ vay vốn. Kết quả trong 15 năm qua, BĐD - HĐQT NHCSXH huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải đã kiểm tra 131 lượt xã, 387 lượt Tổ tiết kiệm và vay vốn và trên 1.448 lượt hộ vay vốn.

Ông Dương Huy Phong, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ông Dương Huy Phong, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh đánh giá cao sự nổ lực, phấn đấu của BĐD - HĐQT NHCSXH huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải và những kết quả to lớn mà Phòng giao dịch NHCSXH Duyên Hải đã đạt được trong thời gian qua. Ông Dương Huy Phong mong rằng trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH Duyên Hải tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, tiếp tục tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác nâng cấp chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương. Đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hiệu quả hoạt đọng tín dụng chính sách, các mô hình làm ăn hiệu quả, các chủ chương, chính sách mới, về quyền và nghĩa vụ của hộ vay vốn. Củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động ủy thác; kiện toàn và nâng chất hoạt động của Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn để đưa hoạt động tín dụng chính sách ngày càng ổn định và bền vững, đặc biệt Tổ tiết kiệm và vay vốn có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2%. Tiếp tục hoàn thiện hoạt động của Điểm giao dịch xã, để chất lượng hoạt động của Điểm giao dịch xã là nhân tố quan trọng để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Với chính sách tín dụng ưu đãi cùng với chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; góp phần hạn chế tình trạng học sinh, sinh viên phải bỏ học do nguyên nhân gia đình gặp khó khăn về tài chính, nhiều hộ gia đình xây dựng được các công trình nước sạch và vệ sinh, nhiều hộ nghèo có nhà ở ổn định, khang trang hơn... bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong 15 năm qua, hoạt đọng của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Duyên Hải đã không ngừng phát triển và ngày càng ổn định; nguồn vốn phục vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng, chất lượng tín dụng ngày một tốt hơn, chính sách tín dụng ưu đãi đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, góp phần ổn định tình hình kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Đỗ Quốc Hùng, Phó Bí thư Thị ủy Duyên Hải trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu

Dịp này Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh, UBND thị xã Duyên Hải, UBND huyện Duyên Hải đã trao tặng giấy khen cho 15 tập thể và 67 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động ngân hàng chính sách.

Minh Trí - ĐTT thị xã Duyên Hải


 


Ông Dương Huy Phong, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh phát biểu tại hội nghị  

In bài
Các bài viết khác:
Tập huấn tuyên truyền Luật hợp tác xã năm 2012 và mô hình hợp tác xã kiểu mới năm 2017 tại thị xã Duyên Hải [20/11/2017]
Giải ngân vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương cho hội viên Nông dân tham gia dự án “nuôi bò sinh sản” [13/11/2017]
Ngân hàng Nhà nước tổ chức kết nối Ngân hàng với Doanh nghiệp [09/11/2017]
Hội thảo giới thiệu Quỹ Bảo lãnh tín dụng thuộc dự án SME Trà Vinh tại thị xã Duyên Hải [30/06/2017]
Thực trạng kinh tế thị xã Duyên Hải và định hướng đầu tư phát triển [30/05/2017]
Họp mặt các tổ chức tín dụng ngân hàng trên địa bàn thị xã Duyên Hải [12/05/2017]
Quỹ tín dụng nhân dân Duyên Hải qua hơn 20 năm thành lập và phát triển. [23/02/2017]
Hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp xã Dân Thành [30/12/2016]
Hội đồng bồi thường chi trả trên 14 tỷ đồng cho công trình hương lộ 81 [26/09/2016]
Thị xã Duyên Hải tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu cơ cấu số lượng ứng cử Đại biểu hội đồng nhân dân [17/02/2016]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập