Skip portletPortlet Menu
Cầu Kè tập huấn hướng dẫn thực hiện mô hình nuôi heo bằng đệm lót sinh học ở xã Ninh Thới (10/09/2014)

Vừa qua, xã Ninh Thới kết hợp với Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh và Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện mô hình nuôi heo trên nền đệm lót sinh học cho 25 bà con nông dân chăn nuôi heo trên địa bàn xã tham dự tiếp thu...


Skip portletPortlet Menu
Xã Thạnh Phú “Xây dựng gia đình văn hóa gắn liền với xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay”. (11/09/2014)

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, xây dựng nông thôn mới nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, hạ tầng kinh tế - xã hội ngày được phát triển, môi trường xanh, sạch, đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...


Skip portletPortlet Menu

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập