Skip portletPortlet Menu
Cầu Kè triển khai Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2020 (21/08/2015)

Ngày 18 tháng 8 năm 2015, tại Hội trường Huyện uỷ - Uỷ ban nhân dân huyện Cầu Kè, Uỷ ban nhân dân huyện phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững và Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức hỗ trợ các loại vật tư, con giống, công trình xử lý chất thải để nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2020. Ông Ngô Thanh Xuân – TVHU, phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, ông Trần Văn Đoái – Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Trà Vinh đến dự.


Skip portletPortlet Menu
Xã Thạnh Phú hưởng ứng “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” (24/08/2015)

Từ ngày 10-8-2015,  trường mầm non trong xã bắt đầu thu nhận trẻ, các trường tiểu học bắt đầu tiếp nhận trẻ từ mầm non vào lớp 1. Để huy động trẻ vào trường mầm non và trẻ vào lớp 1, địa phương đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.


Skip portletPortlet Menu

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập