Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Cầu Kè họp giao ban trực tuyến về tình hình thực hiện Quyết định 29 và 755 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh (23/07/2014)

Chiều ngày 21/7/2014, tại phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn Thị Ánh Hồng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 29 tỉnh) và Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh về việc quy định hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo (ngoài đối tượng theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ) đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ...

Skip portletPortlet Menu
Cầu Kè hội nghị triển khai Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (21/07/2014)

Ngày 17/7, UBND huyện tổ chức hội nghị với lãnh đạo và kế toán các ban, phòng, ngành huyện, các xã – thị trấn để triển khai Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về “Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí; dự trữ Quốc gia; kho bạc Nhà nước”. Đồng chí Đoàn Minh Phương, Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè chủ trì hội nghị....


Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập