Skip portletPortlet Menu
Bài: Ninh Thới chủ động phòng, chống lũ (10/10/2016)

Ninh Thới là xã có địa hình nằm ven sông Hậu, toàn xã có diện tích đất tự nhiên hơn 2.160 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm trên 1.300 ha. Hàng năm mỗi khi mùa lũ về kết hợp triều cường dâng cao đã có nhiều khu vực trên địa bàn xã bị sạt lở đê bao gây ngập úng làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất, đời sống của người dân.

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập