Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Thông báo nội dung trả lời của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè đối với đơn yêu cầu của ông Trần Thanh Vủ (08/12/2014)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn của ông Trần Thanh Vủ, sinh năm 1986, giáo viên trường Trung học cơ sở An Phú Tân, đơn đề ngày 01 tháng 11 năm 2014. Nội dung đơn: Ông Trần Thanh Vủ, yêu cầu được thuyên chuyển công tác về trường Trung học cơ sở Hòa Ân...


Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập