Skip portletPortlet Menu
Cầu Kè họp Ban chỉ đạo chỉnh trang đô thị và chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (25/11/2014)

Vừa qua, tại Hội trường Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện, ông Nguyễn Thanh Liêm chủ trì cuộc họp để nghe các ngành báo cáo kết quả công tác chỉnh trang đô thị và công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.Thành phần tham dự gồm các thành viên 02 Ban chỉ đạo theo Quyết định thành lập số 2389/QĐ-UBND và 2390/QĐ-UBND cùng ngày 11/11/2014 của Chủ tịch UBND huyện

Skip portletPortlet Menu
Trường Mầm non Phong Phú tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học cấp trường năm học 2014 – 2015 (27/11/2014)

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 và đồng thời lựa chọn các nhóm và cá nhân tham gia dự thi “ Làm đồ dùng dạy học” cấp huyện nghành học mầm non trong tháng 12 sắp tới. Trường Mầm non Phong Phú đã tổ chức thành công hội thi làm đồ dùng dạy học cấp trường…


Skip portletPortlet Menu
Nâng cao chất lượng phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non (27/11/2014)

Phát triển thể chất là một trong năm mặt phát triển toàn diện cho trẻ ở trường mầm non. Phát triển thể chất đối với trẻ vô cùng quan trọng nó không chỉ là sự phát triển về hình thái cơ thể bên ngoài của trẻ mà nó còn là yếu tố để giúp trẻ phát triển toàn diện các mặt khác như: nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, thẩm mỹ. Với tầm quan trọng như thế Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Hướng dẫn thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013 - 2016”. Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện chuyên đề của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Kè đã ban hành kế hoạch số 57/KH-PGDĐT, ngày 21/10/2014 về việc triển khai chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016” nhằm định hướng chỉ đạo cho các trường mầm non, mẫu giáo trong huyện xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề …


Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập