Skip portletPortlet Menu
Cầu Kè chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ da thực phẩm. (24/10/2014)

Để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và sử dụng phụ gia thực phẩm, thực hiện Công văn số 19/BCĐTƯVSATTP ngày 03/10/2014 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, Công văn số 3339/ UBND-VX ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh; ngày 21/10/2014, UBND huyện Cầu Kè đã ban hành Công văn số 247/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm trên địa bàn huyện…


Skip portletPortlet Menu
Cầu Kè xây dựng được 237 mô hình “Dân vận khéo”. (24/10/2014)

 Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Từ đầu năm 2014 đến  nay, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp kết hợp với các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã phát động rộng rãi trong lực lượng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân nhân trong huyện xây dựng được 35 mô hình mới, nâng tổng số đến nay toàn huyện hiện đã xây dựng được 237 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 53 mô hình ấp, khóm văn hóa, 177 mô hình riêng lẽ; 07 mô hình chi tổ hội lồng ghép tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã, đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như: Mô hình trong nhà có mõ, ngoài ngõ có đèn của xã Thạnh Phú, mô hình góp gạch  xây nhà của Hội Phụ nữ xã Phong Thạnh, mô hình hũ gạo tình thương của xã Phong Phú, mô hình trồng cam sành cho thu nhập cao của nông dân xã Tam Ngãi,...


Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập