Skip portletPortlet Menu
Tòa án nhân huyện Cầu Kè hội nghị triển khai công tác Toà án và Hội thẩm nhân dân năm 2015 (14/02/2015)

Tòa án nhân dân huyện Cầu Kè vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác Toà án và Hội thẩm nhân dân năm 2015. Ông Trịnh Minh Tự, phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, Ông Thạch Ni, phó chủ tịch UBND huyện Cầu Kè đến dự.


Skip portletPortlet Menu
Trạm y tế xã Hoà Ân đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân (28/02/2015)

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, trong những năm qua Trạm y tế xã Hoà Ân luôn là địa chỉ đáng tin cậy, tạo được lòng tin của người dân ở địa phương.


Skip portletPortlet Menu
Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hòa giải cơ sở ở xã Thạnh Phú (11/02/2015)

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt nam xã Thạnh Phú, công tác hòa giải ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, do đội ngũ các thành viên của tổ hòa giải thường xuyên được kiện toàn đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng để nắm bắt và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân.


Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập