Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Thông báo thời gian viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2014) (24/07/2014)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân huyện, ngày 23 tháng 7 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 85 /TB-UBND về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014) với thành phần và thời gian cụ thể như sau:...


Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập