Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Năm 2013 Cầu Kè phát động nuôi được 4.054 con heo đất khuyến học (18/02/2014)

Hưởng ứng phong trào nuôi heo đất khuyến học, trong năm 2013 Hội khuyến học các xã, thị trấn trong huyện tuyên truyền vận động trong hội viên khuyến học, hội phụ huynh học sinh, Ban giám hiệu và các em học sinh của các đơn vị trường học trong huyện nuôi được 4.054 con heo đất khuyến học, trong đó ...

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Lượt truy cập