Skip portletPortlet Menu
Càng Long Tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2014 (13/10/2014)

 

Ngày 9/10/2014, Sở Lao động Thương binh và Xã hội kết hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014. Tham dự lớp tập huấn có các thành viên Ban chỉ đạo điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổ chuyên viên giúp việc huyện và mỗi xã, thị trấn 3 điều tra viên.

Skip portletPortlet Menu
Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Càng Long. (04/03/2015)

 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai trong cả nước, nói chung, ở huyện Càng Long nói riêng đến nay đã hơn 15 năm. Đây là Cuộc vận động rộng lớn mang tính chất toàn dân, toàn diện, toàn quốc là một trong những chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng nền Văn hóa mới, lối sống mới và con người mới, nhằm ngăn chặn tệ nạn xã hội góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Skip portletPortlet Menu
Càng Long tổ chức lễ ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2015. (04/03/2015)

Ngày 01/3/2015, Ban chỉ huy quân sự huyện Càng Long tổ chức lễ ra quân  huấn luyện chiến đấu năm 2015. Thượng tá Hứa Văn Nghĩa, Phó Chỉ Huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Trà Vinh; Ông Châu Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện Càng Long đến dự chỉ đạo.

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập