Tin chuyên ngành

 Ông Giàng A Chu – Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại biểu làm việc

        Sáng ngày 28/3/2017, Đoàn giám sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Ông Giàng A Chu – Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Trà Vinh về việc phân định vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển. Tiếp và làm việc với Đoàn, Ông Kim Ngọc Thái, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND), Bà Đặng Thị Phương, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) và các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú và Cầu Ngang được giám sát cùng dự.
      Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Giàng A Chu, việc phân định ba khu vực I, II và III ở vùng dân tộc đồng bằng là cơ sở để Trung ương triển khai các chương trình, chính sách vùng dân tộc thiểu số của tỉnh hiệu quả. Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt công tác phân định theo đúng chỉ đạo của Trung ương, các tiêu chí quy định của Chính phủ. Quy trình thực hiện từ ấp đến tỉnh đảm bảo tính công bằng, công khai, dân chủ. Nhờ vậy, các chính sách triển khai trên địa bàn đã góp phần trong việc giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số cũng như của tỉnh, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.