English | Khmer

     Góp ý    Liên hệ    Sơ đồ website Từ ngày 12/12/2012 Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh vận hành phiên bản mới  
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Cỡ chữ: 05:02 PM,14/09/2010
Tiểu Cần: công bố Quyết định của Tỉnh ủy và thông qua chương trình làm việc toàn khóa của BCH Huyện ủy

Ngày 13/9/2010, Thường trực Huyện ủy Tiểu Cần tổ chức hội nghị Ban chấp hành Huyện ủy lần thứ 2 để công bố Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc chuẩn y Ban chấp hành Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra và thông qua chương trình làm việc toàn khóa; quy chế làm việc của Ban chấp hành Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015.


Hội nghị lần thứ 2, BCH Huyện ủy Tiểu Cần (khóa VIII).


 

Theo quyết định chuẩn y của Ban thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thì Ban chấp hành Huyện ủy Tiểu Cần gồm có 45 đồng chí, Ban thường vụ 13 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy 07 đồng chí. Trong đó, chuẩn y đồng chí Nguyễn Phương Ngàn – giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, đồng chí Mạch Long Bạc, Bùi Thiết Côn – giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân – giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đúng theo kết quả bầu cử tại Đại hội đại biểu huyện Đảng bộ Tiểu Cần lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015.


Tại hội nghị này, các đại biểu cũng được nghe và tham gia đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành huyện ủy khóa VIII. Dự kiến trong suốt nhiệm kỳ huyện Đảng bộ sẽ diễn ra 22 kỳ họp Ban chấp hành. Nội dung làm việc chủ yếu là sơ tổng kết, đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ lãnh - chỉ đạo điều hành và xây dựng các Nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.


Đối với quy chế làm việc của Ban chấp hành Huyện ủy Tiểu Cần khóa VIII cũng được xây dựng trên cơ sở các qui định thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết số 15 hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của địa phương. Theo đó, quy chế làm việc của Ban chấp hành Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm có 5 chương, 22 điều qui định chi tiết những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy, các ủy viên Ban chấp hành Huyện Đảng bộ; các mối quan hệ giữa Ban thường vụ với các ban của Đảng, các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính trị- xã hội; chế độ; phương thức làm việc, phát ngôn, cung cấp thông tin của Ban Chấp hành Huyện ủy và các ủy viên trong suốt nhiệm kỳ 2010 - 2015.


                                                                                Tin, ảnh: Thanh Quang