Cở chữ: 09:44 AM,07/11/2018
Trà Vinh: cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý

Sáng ngày 06/11/2018, Tỉnh ủy Trà Vinh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 190 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) khóa I năm 2018. Đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Tiến sĩ Phan Công Khanh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II dự lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Theo kế hoạch, lớp học diễn ra đến hết ngày 09/11/2018. Trong thời gian 4 ngày, các học viên được các giảng viên của Học viện Chính trị khu vực II trao đổi, cung cấp thông tin 08 chuyên đề về: Nhận diện và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; Kiểm soát quyền lực Nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quan điểm và thực trạng; Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới, khả năng và triển vọng; Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và một số vấn đề kinh tế của nước ta hiện nay; Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và một số vấn đề kinh tế của nước ta hiện nay; Phòng chống tham nhũng và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong bối cảnh xây dựng chính phủ kiến tạo; Phương pháp công tác, yêu cầu về phẩm chất, trình độ, năng lực và kỹ năng công tác của người đứng đầu. Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, sát hợp với đối tượng là cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh.


Đại biểu, học viên dự lễ khai giảng lớp học


Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, đồng chí Trần Trí Dũng đề nghị các giảng viên cần đảm bảo thật tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của Lớp học; cung cấp, trao đổi, làm rõ cho học viên những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bức tranh thế giới và Việt Nam đương đại; về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường các báo cáo điển hình từ thực tế công tác; việc phản ứng, thích nghi, phát huy thành quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào lãnh đạo, quản lý. Quá trình lên lớp cần quan tâm nêu ra vấn đề hoặc đặt tình huống gắn với thực tiễn đất nước và của tỉnh cho các đồng chí học viên thảo luận, phát biểu nhận định, đề xuất giải pháp xử lý; gợi ý một số chủ đề để học viên chọn viết thu hoạch cuối khóa, làm cơ sở để đánh giá chất lượng học tập.
Đối với các học viên, đồng chí yêu cầu phải thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo đi học; trước và sau khi nghe bài giảng của giảng viên, phải tự mình nghiên cứu chuyên đề, tìm tòi thêm tài liệu để mở rộng phạm vi nghiên cứu, liên hệ; học đến đâu nắm chắc đến đó; nếu chưa rõ thì mạnh dạn phát biểu trao đổi để khám phá vấn đề; phải tích cực trao đổi, thảo luận, khám phá vấn đề mà giảng viên đặt ra, đồng thời tự liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị và tình hình chung của tỉnh để tự tổng kết thực tiễn.
Theo kế hoạch, lớp thứ hai sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến 16/11/2018.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũ


Liên kết Website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử

Về đầu trang