Cỡ chữ: 10:20 AM,24/11/2017

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin

Ngày 23/11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2006. Đến dự có ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT, lãnh đạo nhiều Bộ, ngành Trung ương.


Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh.

Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT-TT chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh có ông Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở TT-TT và các sở, ban ngành tỉnh.


Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Bộ TT-TT cho biết: Trong 10 năm qua, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được Đảng, Chính phủ và Bộ TT-TT quan tâm chỉ đạo. Từ đó, giúp cán bộ, người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn chủ trương về ứng dụng và phát triển CNTT, từng bước nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của CNTT, góp phần hiệu quả trong vận hành hệ thống kinh tế-xã hội của đất nước.


Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước đã có những kết quả rõ rệt, bước đầu hình thành hoạt động quản lý nhà nước trên môi trường mạng. Tỷ lệ văn bản trao đổi hỗn hợp điện tử kèm văn bản giấy trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 59%, tại địa phương là 48%. Tỷ lệ văn bản, tài liệu điện tử song song với bản giấy trình Chính phủ tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 97%, tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 75%, 100% các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có trang/cổng thông tin điện tử.


Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp được triển khai mạnh mẽ, bước đầu cho thấy vai trò kiến tạo và phục vụ phát triển, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Đến năm 2016, có 17/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ (không tính Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 58/63 tỉnh, thành phố đã cung cấp ít nhất một dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4. Ngoài ra, việc ứng dụng CNTT trong các ngành, lĩnh vực, khối các cơ quan Đảng được triển khai khá hiệu quả, có ý nghĩa trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo sự thống nhất cao trong thi hành Luật CNTT.


Song song đó, hạ tầng CNTT, cơ sở dữ liệu quốc gia ngày càng được hoàn thiện, công nghiệp CNTT đã trở thành ngành kinh tế quan trọng, tốc độ phát triển cao, được ghi nhận trên bản đồ CNTT thế giới. Trong đó, ngành dịch vụ CNTT đang phát triển nhanh, đa dạng, phù hợp với nhu cầu và thực tế phát triển, nguồn nhân lực CNTT đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT nước nhà. Đặc biệt, an toàn thông tin đang trở thành vấn đề quan trọng được quan tâm hàng đầu trên lĩnh vực CNTT.


Đại biểu đã nghe đại diện các đơn vị báo cáo tham luận xoay quanh các nội dung: Tác dụng của Luật CNTT đối với ứng dụng CNTT ngành tài chính, vai trò và kết quả triển khai Luật CNTT tại Đà Nẵng, tác động của Luật CNTT trong thời gian qua… bên cạnh đó, tổ chức tọa đàm về định hướng phát triển CNTT trong thời gian tới.


Để đảm bảo an toàn, phát huy tính tích cực của CNTT, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam lưu ý: CNTT là nền tảng cho sự phát triển, có liên quan trực tiếp đến bộ máy hành chính, nếu CNTT vận hành tốt sẽ có tác động lớn đến sự phát triển chung. 10 năm qua, Luật CNTT đóng vai trò quan trọng, tạo hành lang pháp lý trong việc ứng dụng CNTT phục vụ quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Để hệ thống CNTT phát triển hiệu quả, phù hợp với điều kiện phát triển, thời gian tới, Bộ TT-TT cần phối hợp các Bộ, ngành liên quan tiếp cận, rà soát sửa đổi, bổ sung Luật CNTT phù hợp xu thế chung, chuyên sâu và đồng bộ. Quan tâm nghiên cứu xu thế mới khi điều chỉnh Luật CNTT và đặt trong hệ thống pháp luật nói chung.


NX

Liên kết Website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Về đầu trang