Cở chữ: 01:46 PM,07/11/2018
Giá xăng giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày 06 tháng 11 năm 2018

Ngày 06 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 8989/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành; chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 RON 92 là 700 đồng/lít (kỳ trước 1.213 đồng/lít); xăng RON 95 ngừng chi sử dụng (kỳ trước 600 đồng/lít); dầu diesel ngừng chi sử dụng (kỳ trước 634 đồng/lít); dầu hỏa là 91 đồng/lít (kỳ trước 722 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S là 267 đồng/kg (kỳ trước 653 đồng/kg).Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 06 tháng 11 năm 2018 là 78,709 USD/thùng xăng E5 RON92 (giảm gần 9 USD/thùng so với kỳ trước); 80,524 USD/thùng xăng RON95 (giảm 9 USD/thùng so với kỳ trước); 92,279 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm  nhẹ 4 USD/thùng).


Giá Etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON92 theo Công văn số 1257/BTC-QLG ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.737 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).


Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2018 đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2018; nguyên tắc tính giá cơ sở theo qui định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014; Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT- BTC-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2016; Công văn số 4098/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu; Công văn số 1134/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về công bố giá cơ sở xăng dầu; Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu; Công văn số 12218/BTC-QLG ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu; Công văn số 3910/BTC-QLG ngày 04 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ sở xăng RON95, số 367/BTC-QLG ngày 06 tháng 4 năm 2018 về tính giá cơ sở xăng RON95, số 404/BTC-QLG ngày 17 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ sở mặt hàng xăng RON95, số 1257/BTC-QLG ngày 05 tháng 11 năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu.


Nhằm điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:


- Xăng E5 RON92 giảm 1.082 đồng/lít, không cao hơn 19.600 đồng/lít.


- Xăng RON95-III giảm 1.138 đồng/lít, không cao hơn 21.065 đồng/lít.


- Dầu diesel 0.05S giảm 67 đồng/lít, không cao hơn 18.544 đồng/lít.


- Dầu hỏa ổn định giá, không cao hơn 17.086 đồng/lít.


- Dầu mazut 180CST 3.5S ổn định giá, không cao hơn 15.694 đồng/kg.


Kể từ 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 11 năm 2018, là thời điểm Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp. Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các qui định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC và Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT- BTC-BCT.


Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng kể từ 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 11 năm 2018.


Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu qui định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 phút  ngày 06 tháng 11 năm 2018 đối với các mặt hàng xăng dầu.


Mộng Hường

In bài
Các bài viết khác:
Giá xăng dầu tiếp tục giữ mức ổn định trong kỳ điều chỉnh ngày 15 tháng 02 năm 2019 [18/02/2019]
Giá xăng dầu tiếp tục giữ mức ổn định trong kỳ điều chỉnh ngày 31 tháng 01 năm 2019 [31/01/2019]
Giá xăng dầu giữ mức ổn định trong kỳ điều chỉnh ngày 16 tháng 01 năm 2019 [16/01/2019]
Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh [15/01/2019]
Giá xăng dầu đồng loạt giảm kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2019 [02/01/2019]
Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 [02/01/2019]
Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức Hội Nghị đảng viên cuối năm 2018 [02/01/2019]
Sở Tài chính Trà Vinh tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII [28/12/2018]
Giá xăng dầu tiếp tục giảm trong kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 12 năm 2018 [21/12/2018]
Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày 06 tháng 12 năm 2018 [08/12/2018]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Liên kết Website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử

Về đầu trang