Cở chữ: 09:57 PM,31/01/2013
Bí Thư Tỉnh ủy Trà Vinh kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI), Chỉ thị 03 và tình hình xây dựng nông thôn mới 2012 tại Đảng bộ xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè

 

Ngày 21 tháng 01 năm 2013, Đoàn công tác Tỉnh ủy do đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03 về “ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tình hình xây dựng nông thôn mới tại Đảng bộ xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, cùng đi trong đoàn có các đồng chí: Tống Minh Viễn, Thường vụ tỉnh ủy, phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Bình Trọng - Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo đại diện các sở, ban ngành tỉnh, tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thành Tâm –Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè, đồng chí Nguyễn Hữu Phước, phó bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Đoàn Minh Phương, Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí  lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, lãnh đạo 1 số Ban, ngành huyện có liên quan.

 

Đoàn kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2012 tại Cầu Kè

Đoàn kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện

Nghị quyết năm 2012 tại Cầu Kè

Báo cáo với đoàn công tác cho biết: Đảng bộ An Phú Tân có 281 đảng viên sinh hoạt tại 19 Chi bộ trực thuộc, toàn xã có cán bộ, công chức xã có 42 đồng chí, được đào tạo về chuyên môn Đại học 07, trung cấp 06, cao đẳng 03, sơ cấp 03; đang học Cao học 01; Đại học 16; về chính trị Cao cấp 01, Trung cấp 24, sơ cấp 4.

Sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Kế hoạch số 22 của Huyện ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến góp ý đúng theo qui trình và chỉ đạo cho các tập thể cá nhân viết bản kiểm điểm theo 3 nội dung hướng dẫn của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Kết quả đã có 171 ý kiến của tập thể và cá nhân góp ý cho tập thể BTV, 971 ý kiến đóng góp cho cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy (kể cả 02 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND). Riêng đối với tập thể và cá nhân  các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp được  540 ý kiến đóng góp cho tập thể chi ủy chi bộ và 1.272 ý kiến đóng góp cho cá nhân Bí thư, phó bí thư, chi ủy viên và đảng viên chi bộ. Với tinh thần đóng góp tích cực, kiểm điểm mỗi đồng chí đều có từ 03 đến 05 ý kiến đóng góp, tổng số có có 811 ý kiến đóng góp cho các tập thể cá nhân, thời gian đóng góp liên tục, không gián đoạn, không khí cở mở, chân thành, mang tính xây dựng, trong góp ý có lập luận, đặt vấn đề, phân tích và giải trình, nhằm làm rõ những ưu, khuyết điểm. Tất cả các tập thể cá nhân được kiểm điểm đều chân thành tiếp thu các ý kiến góp ý với thái độ cầu thị và hứa sửa chữa khắc phục những hạn chế, khuyết điểm

Nhìn chung, Đảng bộ có quan tâm tập trung chỉ đạo khá sâu sát tình hình tổ chức kiểm điểm; xây dựng kế hoạch cụ thể, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên kịp thời và sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ tạo được sự thống nhất cao trong nội bộ, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), từ đó phát huy được ý thức trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc chuẩn bị nội dung cho kiểm điểm và tổ chức kiểm điểm cơ bản đạt yêu cầu, đúng quy định theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy và Ban thường vụ Đảng ủy.

Về công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 Bộ Chính trị (khóa XI) “tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, chi bộ trực thuộc đã tổ chức đưa việc học tập nội dung chuyên đề năm 2012 vào các kỳ sinh hoạt lệ chi bộ. Kết quả đã tổ chức triển khai được 1.157 cuộc, với 33.700 lượt người tham dự (trong  đó có 281 đảng viên dự, đạt 100%, còn lại là các hội viên đoàn thể và quấn chúng nhân dân). Tổng số đảng viên đảng bộ 272 đồng chí thời điểm đầu năm 2012, đạt 100%. Đảng ủy tiến hành cho đảng viên trong Đảng bộ viết đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Bác được 272 bài, đạt 100 % kết quả bài đăng ký đều đạt chất lượng.

Nhìn chung qua triển khai thực hiện cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có nhận thức cao về việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong học tập, mỗi cán bộ, đảng viên đã liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch cụ thể làm theo tấm gương Bác, báo cáo tại chi bộ, cuối năm trên cơ sở bài đăng ký, đảng viên tự kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác trước chi bộ. Chi bộ cũng đã xây dựng kế hoạch chuẩn mực, làm theo tấm gương Bác, có kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ cán bộ, đảng viên thực hiện các nội dung đăng ký. Qua kết quả kiểm tra năm 2012 của Đoàn kiểm tra tỉnh, huyện, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành cho đảng viên viết lại bản đăng ký, số lượng 134 bài. Tính đến nay đã thu về được 272 bài,

Qua thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  ngày càng xuất hiện nhiều gương tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu học tập và làm theo. Kết quả có 6 cá nhân và 13 tập thể xuất sắc được biểu dương khen thưởng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về công tác xây dựng xã nông thôn mới đến nay xã đã tập trung triển khai thực hiện khá đồng bộ trên tất cà các lĩnh vực, đến nay xã đã tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh và huyện triển khai thi công được nhiểu công trình xây dựng cô bản và các công trình công cộng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống đời sống dân sinh trên địa bàn xã như: Cầu, đường, trường trạm, giao thông nông thôn,  nước sạch vệ sinh môi trường với tổng kinh phí đấu tư và huy động toàn xã hội chung tay xây dựng nông thôn mới được trên 56.9 tỷ đồng, trong đó: Trung ương hổ trợ trên 20.6 tỷ đồng; Vốn lồng ghép: 76,9 triệu đồng;Vốn tín dụng: 34.5 tỷ đồng. vốn vận động doanh nghiệp: 397triệu đồng đồng; Vốn dân nhân dân đóng góp  712đồng và các nguồn vốn khác được 532 triệu đồng. Qua triển khai thực hiện đến nay xã đã đạt được 11/19 tiêu chí cơ bản của xã nông thôn mới gồm:  Tiêu chí 1: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Tiêu chí 4 Điện; Tiêu chí 7 chợ nông thôn; Tiêu chí 8 bưu điện; Tiêu chí 10 thu nhập; Tiêu chí 11 hộ nghèo; Tiêu chí 13. Hình thức tổ chức sản xuất; Tiêu chí 14 giáo dục; Tiêu chí 15 y tế; Tiêu chí 16 văn hoá; Tiêu chí 18 hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và Tiêu chí 19. An ninh, trật tự xã hội .

Các đại biểu đi trong đoàn đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng xoay quanh những mặt tồn tại hạn chế nhằm tạo điều kiện giúp cho xã rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp hữu hiệu để tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của xã trong  năm 20113. Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra đồng đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ xã An Phú Tân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03 về “ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tình hình xây dựng nông thôn mới năm 2012. Qua đây đồng chí Bí thư tỉnh ủy chỉ ra 1 số hạn chế cần khắc phục cùng 1 số nhiệm vụ trong tâm mà Đảng bộ xã An Phú Tân cần tập trung thực hiện trong thời gian tới là: Tiếp tục triển khai cho cán bộ đảng viên, các hội viên đoàn thể và quần chúng nhân dân học tập quán triệt tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” , Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2013 gắn với tuyên truyền xây dựng xã nông thôn mới. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, xây dựng lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Tăng cường kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, Kịp thời biểu dương những Chi, Đảng bộ và cán bộ, đảng viên làm tốt, kiên quyết xử lý nghiêm túc đối với các tổ chức, cá nhân có biểu vi phạm, thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở để chủ động nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài. Làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số, mạnh về chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tạo nguồn cán bộ chủ chốt, đặc biệt là chú trọng đến đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc và cán bộ trẻ tuổi. Phát huy vai trò và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng theo hướng trong sạch vững mạnh; huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và vận động toàn xã hội tham gia cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác xây dựng giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng; làm cơ sở đoàn kết, là đòn bẫy để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong xã thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2013 của xã ./.

 Tin, ảnh: Nguyễn Hừng ( Cầu Kè)

 

In bài
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử

Về đầu trang