English | Khmer

     Góp ý    Liên hệ    Sơ đồ website Từ ngày 12/12/2012 Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh vận hành phiên bản mới  
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Web Content Viewer
Liên kết website
 
Skip portletPortlet Menu
Counter portlet
Tổng số người truy cập
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Trà Vinh học tập và làm theo phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cách đây hơn 5 năm, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7 tháng 11 năm 2006 về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đã xác định rõ mục đích của Cuộc vận động là "Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng, trong xã hội về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh...nâng cao đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng".
Thực hiện Chỉ thị 06 - CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Trà Vinh xây dựng Kế hoạch lảnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động với nhiệm vụ trọng tâm là: nâng cao nhận thức về đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh tích cực tham gia Cuộc vận động, từng bước đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu. Thực hiện có kết quả các phẩm chất và nguyên tắc đạo đức mới và những tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Trung với nước, hiếu với dân, Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình, Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Lời nói đi đôi với việc làm, Xây đi đôi với chống; Phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức suốt đời; Tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại. Tấm gương mẫu mực thực hành tiết kiệm trong đời sống cá nhân. Tấm gương về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phung sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…. 


Qua hơn 04 năm thực hiện cuộc vận động (2007-2010) tỉnh Trà Vinh đã có 1.208 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, học sinh - sinh viên, trí thức…chức sắc các tôn giáo, đã tự giác tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những khẩu hiệu và hành động cụ thể thiết thực như: Phong trào "nuôi heo đất", phong trào xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cầu và làm đường đal nông thôn, xây dựng trụ sở Ban nhân dân ấp, giáo viên nhận đở đầu cho học sinh nghèo hiếu học… Qua đó các cấp, các ngành đã kịp thời biểu dương khen thưởng cho 1.208 gương điển hình của tập thể và cá nhân (cấp cơ sở 291 tập thể và 688 cá nhân, cấp tỉnh 80 tập thể và 132 cá nhân, cấp Trung ương 2 tập thể và 15 cá nhân).


Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua. Ngày 14 tháng 5 năm 2011 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW xác định rỏ nội dung cần thực hiện là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng…Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, với đồng chí, đồng nghiệp. Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo qua những hành vi thiết thực, cụ thể; Quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên… 


Quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và theo các Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 06/10/2011 thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị "về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Ban hành Quy định số 2400-QĐ/TU ngày 27/8/2012 quy định "Một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và ban hành các Hướng dẫn có liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ và Chỉ đạo Hội đồng thi đua tỉnh tham mưu Tỉnh ủy xây dựng quy định "về tiêu chuẩn, các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"…


Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2012 cấp ủy các cấp tập trung tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đoàn thể (trong cán bộ, đảng viên đạt tỷ lệ từ 97%). Qua học tập có hướng dẫn cho đảng viên viết bảng đăng ký làm theo(đạt tỷ lệ từ 90% trở lên). Sau học tập nhiều chi, đảng bộ xác định chủ đề, khẩu hiệu hành động như: Đảng bộ xã Long Toàn và Đảng bộ xã Ngọc Biên duy trì chào cờ và đọc mẫu chuyện kể về Bác vào đầu giờ làm việc sáng thứ hai hàng tuần; Đảng bộ cơ sở Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an các huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè xác định chủ đề hành động “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Đảng ủy đồn Biên phòng 622 thực hiện“Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”... Chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Cú thực hiện khẩu hiệu hành động “Khi bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, khi bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, khi về dặn dò chu đáo”… Ngoài ra cấp ủy đảng, chính quyền các cấp gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, những tháng đầu năm 2012 đã xuất hiện những điển hình, mô hình tiêu biểu như: 


Vận động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng: Các xã vận động và được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân hiến đất, góp tiền, hiện vật, ngày công xây dựng đường giao thông, cầu, thủy lợi, đường điện: xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang có 312 hộ dân hiến hơn 60.000m2 đất; xã Nhị Long, huyện Càng Long có 373 hộ dân hiến 38.280m2 đất; xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, nhân dân hiến 36.900m2; xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, nhân dân hiến gần 13.000m2…; Phong trào hiến máu nhân đạo: Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành lập ngân hàng máu sống được sự hưởng ứng của 88 y, Bác sĩ của bệnh viện; Hội chữ thập đỏ Thị trấn Trà Cú với mô hình“Những trái tim tình nguyện” có 12 hội viên tham gia; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tích cực tham gia hiến máu…;Hủ gạo tình thương, hủ gạo tình bạn nhằm giúp đỡ cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, xã Nhị Long, huyện Càng Long và đơn vị Đồn 622 Bộ đội Biên phòng…;Chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Cú với mô hình viết “Sổ nhật ký làm theo lời Bác” được 100% cán bộ, đảng viên thực hiện; Về trật tự trị an có Phường 2 có mô hình 3+1 của Hội Cựu chiến binh về giáo dục cảm hóa đối tượng xã hội trên địa bàn phường đạt hiệu quả; thị trấn Trà Cú có Chi bộ khóm 7 đăng ký mô hình xóa tệ nạn xã hội tại địa phương ngay từ đầu năm 2012; xã Phú Cần 8/8 ấp đều có Ban bảo vệ trật tự xã hội và Tổ tự quản hoạt động có hiệu quả; xã Châu Điền thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã…;Quân sự thực hiện phong trào “lực lượng vũ trang chung tay xây dựng nông thôn mới”, tiêu biểu là Ban chỉ huy quân sự huyện Cầu Kè có 5760 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm đường, sửa nhà góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân; Công an tỉnh thực hiện chữ“liêm” có nhiều cán bộ trong ngành không nhận hối lộ (Công an huyện Cầu Kè, có 32 lượt cán bộ, chiến sĩ; Công an huyện Tiểu Cần, có 6 lượt đồng chí; Cảnh sát đường thủy có 12 đồng chí); Chi bộ Hải đội II Bộ đội Biên phòng với mô hình “Quản lý, sử dụng tàu thuyền tốt, bền, an toàn, tiết kiệm”…Từ những kết quả đạt được cấp ủy, chính quyền tiếp tục bồi dưỡng, phát huy nhân rộng. 


Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí minh đi vào chiều sâu mỗi chi bộ, đảng bộ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể tiếp tục tăng cường việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể và cán bộ lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu đi đầu và đưa nội dung các Tác phẩm Đường cách mệnh; Di chúc; Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí minh vào sinh hoạt lệ chi bộ hàng tháng gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương tư khóa XI, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để đưa nội dung các Tác phẩm vào sinh hoạt chi bộ, đảng bộ có hiệu quả cần phải có phương pháp, giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, nhất là việc nắm chắc nội dung trọng tâm của từng Tác phẩm, theo chúng tôi cần phải cần phải tập trung vào một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, sắp xếp, bố trí thời gian thích hợp đọc qua toàn bộ nội dung các Tác phẩm, đọc nhiều lần tại cuộc họp chi bộ, đảng bộ. Qua đó để đảng viên tham gia bình luận, trao đổi, liên hệ bản thân.

 Thứ hai, cấp ủy phải chắc lọc những nội dung cốt lõi nhất của mỗi Tác phẩm để đảng viên lựa chọn, đăng ký làm theo. Đối với các Tác phẩm về chủ quan theo chúng tôi cần tập trung vào nội dung sau


- Đối với tác phẩm Đường cách mệnh: Bác Hồ đã nêu lên Tư cách một người cách mệnh với 23 điểm, thể hiện ở 3 gốc độ: Tự mình phải; Đối người phải; Làm việc phải.


+ Tự mình phải, có 14 tiêu chuẩn: Cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại(chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng tham muốn về  vật chất. Bí mật.


+ Đối người phải, có 5 chuẩn mực: Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bài vẻ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người.


+ Đối với việc, có 4 tiêu chuẩn: Xem xét hoàn cảnh kỷ càng. Quyết đoán. Dũng cảm, Phục tùng đoàn thể.


- Đối với tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Vấn đề cốt tử là chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đối lối sống trong cán bộ, đảng viên. Hồ Chí Minh gọi chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm, kẻ địch bên trong. Người nhấn mạnh, chủ nghĩa cá nhân là một thứ “vi trùng” rất độc, là bệnh chính, bệnh mẹ sinh trăm thứ bệnh nguy hiểm khác. Có thể nêu lên 10 loại bệnh nảy sinh từ chủ nghĩa cá nhân mà Hồ Chí Minh đã chỉ ra trong nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết trước đó như: Bệnh quan liêu; Bệnh tham lam; Bệnh lười biếng; Bệnh kiêu ngạo; Bệnh hiếu danh; Bệnh “hữu danh vô thực; Bệnh cận thị; Bệnh tị nạnh; Bệnh xu ninh a dua; Bệnh kéo bè, kéo cánh 


Sự phân tích hệ thống, sâu sắc, chính xác của Hồ Chí Minh về những biểu hiện chính của chủ nghĩa cá nhân dưới các dạng bệnh cho thấy hệ thống này đối lập với đạo đức cách mạng, có hại cho cách mạng. Hiện nay, những tật bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân vẩn đang tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm giảm sút niền tin của nhân dân đối với Đảng. 


- Đối với tác phẩm Di chúc: Một trong những vấn đề Bác Hồ quan tâm hàng đầu, trước hết là nói về sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, thể hiện: nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.


Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình…


Đối với Đoàn viên, thanh niên Bác Hồ đã nêu lên một chân lý hết sức sâu xa: Đoàn viên, thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Đồng thời Bác Hồ cũng rất quan tâm đến nhân dân lao động: Bác viết nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh.Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân…

Thứ ba, qua sinh hoạt nội dung các Tác phẩm và việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên cấp ủy chi bộ, đảng bộ cần bố trí thời gian cho cá nhân đảng viên báo cáo kết quả làm theo với chi bộ, đảng bộ. Trên cơ sở đó cấp ủy cần biểu dương, khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân tiêu biểu và kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về cấp ủy cấp trên.

Tóm lại, với những kết quả đạt được những năm qua và những tháng đầu năm 2012, có thể khẳng định rằng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã có sự chuyển biến tốt, đã và đang đi vào đời sống, đi vào lòng người, được toàn xã hội đón nhận, trở thành một sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà. 


         (Đ/cTrần Văn Bồi - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Bài viết khác

12
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Trà Vinh
 
Skip portletPortlet Menu
 
 

12.901 tỷ đồng

   Là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trong 9 tháng đầu năm 2015, tăng 13,56% so với cùng kỳ năm trước.


(Nguồn Cục thống kê)